Uwarunkowania prawne korzystania z wizerunku osób jako dóbr osobistych

Wizerunek każdej osoby podlega szczególnej ochronie prawnej. proponujemy Państwu szkolenie, które wyjaśni najważniejsze problemy z tym związane.

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy Państwa na szkolenie prezentujące kluczowe aspekty, dotyczące korzystania (rozpowszechniania) wizerunku różnych kategorii osób, w tym twórców, artystów ale także uczestników imprez, m. in. dzieci czy osób zmarłych. Na szkoleniu zostaną zaprezentowane uwarunkowania i wymogi formalne w tym zakresie, w celu minimalizacji zagrożeń, związanych z naruszeniami prawa do wizerunku, w szczególności odpowiedzialności odszkodowawczej z tego tytułu.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Uporządkowanie wiedzy na temat korzystania z wizerunków osób jako dóbr osobistych.
 • Systemowe ujęcie zagadnienia, w oparciu o aspekty prawa cywilnego, uwarunkowania prawa autorskiego (Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych), Prawa prasowego oraz regulacji z zakresu ochrony danych osobowych, a także uwarunkowań formalnych oraz orzecznictwa sądowego.
 • Prezentacja przykładów ilustrujących praktykę korzystania z wizerunku w różnych sytuacjach, w tym korzystania z wizerunku na potrzeby przygotowywania publikacji (działalności wydawniczej) oraz organizacji imprez (informowania na temat różnych wydarzeń z udziałem osób, których wizerunki są rozpowszechniane).
zwiń
rozwiń
Program
 1. Istota wizerunku - dobro osobiste.
 2. Wizerunek a prawa autorskie – fotografie: konieczność brania pod uwagę przy korzystaniu z wizerunku utrwalonego na fotografii uwarunkowań, wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Zgoda na wykonanie wizerunku - jego utrwalenie.
 4. Zgoda na rozpowszechnienie - zasada ustawowa i wyjątki od niej:

a) istota rozpowszechnienia,
b) wyjątek dotyczący osób powszechnie znanych,
c) wyjątek dotyczący osoby stanowiącej szczegół większej całości - wizerunki uczestników imprez,
d) szczególne uwarunkowania, wynikające z Prawa prasowego.

 1. Korzystanie z wizerunków dzieci - uwarunkowania prawa rodzinnego, potrzeba kontaktu z rodzicami.
 2. Ogólne zasady ochrony z Kodeksu cywilnego - odpowiedzialność odszkodowawcza, związana z naruszeniem prawa do wizerunku - odesłanie do ogólnych zasad odszkodowawczej odpowiedzialności deliktowej.
 3. Korzystanie z wizerunku w celach reklamowych (promocyjnych) - wyjątek dotyczący wynagrodzenia za pozowanie.
 4. Korzystanie z wizerunków autorów i artystów, cele wydawnicze i koncertowe - rozpowszechnianie fotografii twórców w publikacjach oraz wizerunków artystów w materiałach informacyjnych lub promocyjnych.
 5. Aspekty formalne rozpowszechniania wizerunków - oświadczenia (zgody), umowy - uwarunkowania formalne, uwarunkowania rozpowszechniania wizerunku w sieci Internetu.
 6. Korzystanie z wizerunków osób zmarłych - uwarunkowania czasowe (znaczenie daty śmierci osoby portretowanej), konieczność kontaktu z osobami bliskimi osoby portretowanej.
 7. Wizerunek a ochrona danych osobowych - aspekt RODO.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy zarządzający i merytoryczni, zajmujący się projektami twórczymi lub artystycznymi, w tym wydawniczymi i koncertowymi, pracownicy instytucji oświatowych, kulturalnych, w tym dyrektorzy szkół, przedstawiciele mediów lokalnych, pracownicy urzędów, wydziałów zajmujących się kulturą lub projektami twórczymi lub artystycznymi, np. z zakresu reklamy.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny w Biurze Obsługi Prawnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Arbiter Sądu Polubownego do Spraw Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. Autor licznych publikacji prasowych i książkowych na tematy związane z prawem kultury, własności intelektualnej, cywilnym, gospodarczym i podatkowym. Wykładowca (trener) z zakresu m. in. prawa autorskiego i praw pokrewnych, w szczególności z zakresu działalności projektowej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 295 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl lub mailem na adres centrum@frdl.szczecin.pl do 2 lipca 2021 r.