Wizerunek urzędu w mediach społecznościowych z uwzględnieniem dostępności przedstawionych treści

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych nakłada na podmioty zadania również w zakresie promocji, czy kreowania wizerunku urzędu, dlatego proponujemy szkolenie, które wyjaśni najważniejsze zagadnienia z tym związane.

Ważne informacje o szkoleniu

Zgodnie z art. 6 Ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych treści publikowane w portalach społecznościowych przez podmioty publiczne także muszą być dostępne cyfrowo. Czy wiesz co to jest wykluczenie cyfrowe i kto jest na nie narażony? Czy zastanawiałeś/aś się nad dyskryminacją osób z niepełnosprawnością w Internecie? Jakie możliwości stwarzają osobom z niepełnosprawnością media społecznościowe? Czy dostępne cyfrowo media społecznościowe mogą przynieść instytucji korzyści? Czy możliwe jest prowadzenie dostępnej cyfrowo platformy społecznościowej? Chcesz dowiedzieć się jak efektywnie prowadzić social media przy uwzględnieniu specjalnych potrzeb użytkowników? Proponujemy Państwu udział w szkoleniu na którym omówimy odpowiedzi na powyższe pytania. 

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Poznają powody, dla których warto zaistnieć w social media oraz narzędzia skutecznej promocji.
• Dowiedzą się jak uniknąć dyskryminacji osób z indywidualnymi potrzebami. 
• Zdobędą wiedzę jak przestrzegać Ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych i jak stosować oraz wykorzystywać zasady WCAG 2.1. na profilu społecznościowym.
• Zdobędą wiedzę jak tworzyć dostępne treści w mediach społecznościowych t.j: Facebook, LinkedIn, Instagram.
• Rozwiną umiejętności profesjonalnego prowadzenia mediów społecznościowych i budowania wizerunku instytucji publicznej.
• Otrzymają wskazówki co do konstruktywnych metod budowania postów, sekretów prowadzenia live`ów i znaczenia like`ów oraz zasad dostępności cyfrowej. 
• Poznają praktyczne przykłady zasad prawidłowej komunikacji z osobami narażonymi na wykluczenie.

zwiń
rozwiń
Program

Moduł 1. Fanpage instytucji publicznej w mediach społecznościowych:
1. Korzyści z prowadzenia Fanpage instytucji publicznej w mediach społecznościowych m.in. budowanie relacji z odbiorcami i tworzenie wizerunku instytucji. 
2. Content marketing instytucji publicznej – jak świadomie dobierać treści aby angażować odbiorców treści, jak tworzyć treści budujące wizerunek, kreowanie pomysłów na angażujące treści.
3. Narzędzia i pomysły na skuteczne działania budujące wizerunek urzędu m.in. angażujące posty, angażujące grafiki, testy, quizy, badanie opinii, sposoby interakcji z odbiorcami.
Moduł II. Dostępność cyfrowa w mediach społecznościowych:
1. Aktywność osób z niepełnosprawnościami w Internecie i rola dostępności cyfrowej – użytkownicy ze szczególnymi potrzebami i ich potrzeby w dostępności cyfrowej.
2. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu klientów organizacji publicznych – obowiązki urzędów wynikające z ustawy z dnia 4 sierpnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz ustawy z dnia 19 lipca 2019r, o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 
3. Materiały dostępne cyfrowo na platformach społecznościowych:
a. Treści,
b. Obrazy,
c. Filmy,
d. Reklamy,
e. Broszury,
f. Linki,
g. Dokumenty pdf.
Moduł III. Podsumowanie szkolenia.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy instytucji publicznych oraz pracownicy administracji samorządowej, jednostek odpowiedzialnych za promocję, wizerunek urzędu (miasta, gminy itp.), komunikację z mieszkańcami, Koordynatorzy ds. dostępności, osoby odpowiedzialne za realizację ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w jednostkach administracji publicznej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzących

Trener 1 - Specjalistka ds. dostępności usług dla osób z niepełnosprawnością, trenerka. Prowadzi szkolenia dla pracowników administracji publicznej w zakresie wdrażania zasad dostępności dla osób z niepełnosprawnością w usługach publicznych, doradza w zakresie prawidłowego realizowania dostępnych usług dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawnościami. Prowadzi również szkolenia z zakresu projektowania dostępnej przestrzeni, wdrażania rozwiązań wspierających dostępność informacyjno-komunikacyjną, cyfrową oraz z procesu obsługi klientów z niepełnosprawnością. Wspiera również pracodawców w zakresie dostosowania miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością, konsultantka Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. Współpracuje z urzędami publicznymi w całej Polsce. Wyróżniona jako jedna ze 100 najbardziej wpływowych osób z niepełnosprawnością w Polsce. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Trener 2 - Zajmuje się aktywnie promocją i działaniami w obszarze mediów społecznościowych. Na Uniwersytecie Warszawskim ukończyła studia podyplomowe w zakresie ochrony własności intelektualnej oraz odbyła liczne szkolenia z tym związane. Posiada kilkuletnią praktykę zawodową na opisanych płaszczyznach, a także szerokie doświadczenie zdobyte podczas dwóch dekad pracy, w różnych jednostkach instytucji publicznej. Z wykształcenia – lingwista. Specjalistka w zakresie dostępności cyfrowej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 299 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 4 maja 2021 r.