Wspieranie klubów sportowych. Realizacja i rozliczanie zadań sportowych w okresie pandemii

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy na szkolenie, którego przedmiotem będą dotacje na działalność sportową przekazywane przez samorząd klubom.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z aktualnymi informacjami dotyczącymi realizacji, rozliczania oraz dokumentowania zadań publicznych w zakresie działań sportowych w dobie pandemii.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w wyborze sposobu wspierania lokalnego sportu: kiedy pożytek, a kiedy ustawa o sporcie?
• Omówienie aktualnych konsekwencji pandemii na realizację zadań sportowych;
• Udzielenie odpowiedzi na pytania, jakie dyscypliny wspierać „pożytkiem”, a jakie w trybie ustawy o sporcie.
• Wyjaśnienie wątpliwości dotyczących tego, na jakich zasadach przekazywać stypendia sportowe oraz wyróżnienia i nagrody pieniężne. 
• Praktyczne omówienie procedur – wzory ofert, przekazywanie środków. 
• Szkolenie to okazja do wymiany doświadczeń z uczestnikami oraz konsultacje indywidualne z trenerem.

zwiń
rozwiń
Program

1. Realizacja i rozliczanie zadań w czasie pandemii (m. in. w związku z odwoływaniem imprez, wydarzeń sportowych bez udziału publiczności, nieczynnych obiektów sportowych, np. basenów).
2. Jaki podmiot uznać za klub sportowy.
3. Uchwała w sprawie zasad wspierania sportu - czy jest obowiązkowa.
4. Elementy i procedury uchwały dot. wspierania sportu.
5. Tryb ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie a tryb uchwały sportowej.
6. Jakie wydatki mogą być finansowane w ramach uchwały sportowej a jakie w trybie pożytkowym.
7. Nagrody w sporcie - procedury, na co zwrócić uwagę przy tworzeniu procedur.
8. Stypendia sportowe - uchwała i niezbędne zasady. Stypendia a dotacja.
9. Rady Sportu- zasady funkcjonowania i powoływania.
10. Inne możliwości wspierania sportu - patronaty, promocja, inicjatywa lokalna.
11. Kiedy stosować tryb pożytku a kiedy ustawę o sporcie.
12. Podsumowanie. Pytania i dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy samorządowi zajmujący się współpracą z klubami sportowymi i organizacjami pozarządowymi, przedstawiciele samorządowych ośrodków sportu oraz klubów sportowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony trener z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w MPiPS. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Ekspert oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych w dziedzinie „Umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, w tym wsparcie organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych i gospodarczych”. Asesor akredytowany przy MSWiA do oceny projektów „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”. Szkolił inspektorów kontroli RIO. W latach 2011-2020 prowadził kilkadziesiąt szkoleń z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 299 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 7 kwietnia 2021 r.