Wynagrodzenia pracowników instytucji kultury

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na zajęcia, na których zapoznamy Państwa z aktualnymi regulacjami prawnymi z zakresu wynagradzania pracowników instytucji kultury. Wykład poszerzony będzie o praktyczne przykłady ustalone w toku czynności kontrolnych realizowanych w instytucjach kultury, jak również o wskazanie na nieprawidłowości i uchybienia w zakresie wynagrodzeń pracowników instytucji kultury. 
Specjalizujemy się w szkoleniach prowadzonych przez doświadczonych praktyków, interaktywnych, ciekawych i przydatnych. Szkolimy jednostki samorządu terytorialnego od ponad trzydziestu lat. Nasi Klienci cenią nas nie tylko za przekazaną wiedzę, ale również zdobyte umiejętności niezbędne w praktyce urzędniczej.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • zapoznanie uczestników z aktualnymi regulacjami prawnymi z zakresu wynagradzania pracowników instytucji kultury,
  • omówienie poszczególnych składników wynagrodzenia pracowników instytucji kultury oraz zasad ich przyznawania,
  • omówienie zasad wynagradzania dyrektora, zastępcy dyrektora i głównego księgowego instytucji kultury.
zwiń
rozwiń
Program

1. Uregulowania prawne:
a. Ustawa z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.  
b. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22.10.2015 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury.
c. Wewnętrzne regulacje instytucji kultury.
2. Wynagrodzenia pracowników instytucji kultury – omówienie składników wynagrodzenia pracowników instytucji kultury:
a. Wynagrodzenie zasadnicze.
b. Dodatek za wieloletnią pracę.
c. Dodatek funkcyjny.
d. Dodatek specjalny.
e. Nagroda za szczególne osiągnięcia w pracy.
f. Dodatkowe świadczenia dla pracowników artystycznych w tym m.in. za udział w określonej roli w przedstawieniu lub koncercie, za reżyserię, scenografię, choreografię lub kierownictwo muzyczne przedstawienia lub współtworzenie utworu audiowizualnego w rozumieniu przepisu art. 69 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
g. Ekwiwalent pieniężny za używanie w pracy przez pracownika artystycznego - za zgoda pracodawcy - własnego instrumentu, akcesoriów do instrumentu, ubioru scenicznego, rekwizytu lub narzędzi.
h. Premia.
i. Nagroda jubileuszowa.
j. Odprawa.
3. Stanowiska pracy w instytucji kultury:
a. Dyrektor instytucji kultury:
• podstawa prawna powołania, okres powołania, tryb powołania i odwołania dyrektora, przyczyny odwołania dyrektora, umowa określająca warunki organizacyjno-finansowe działalności instytucji kultury oraz program jej działania, wynagrodzenie dyrektora instytucji kultury;
• możliwość powierzenia obowiązków dyrektora instytucji kultury (art. 16a ustawy 
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej).  
b. Zastępca dyrektora - podstawa powołania oraz uregulowania w zakresie wynagrodzenia.
c. Główny księgowy – zatrudnienie oraz uregulowania w zakresie wynagrodzenia.
d. Obowiązki instytucji kultury przy wprowadzeniu wewnętrznych zasad wynagradzania.
e. Podsumowanie zajęć w tym odpowiedzi na końcowe pytania uczestników.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kadra zarządzająca instytucji kultury, pracownicy działów organizacyjnych, kadrowych, płacowych i księgowych instytucji kultury (muzeów, teatrów, bibliotek, filharmonii, domów i ośrodków kultury, galerii), pracownicy organów stanowiących instytucji kultury, pracownicy realizujący zadania kontrolne w instytucjach kultury, osoby zainteresowane zagadnieniami zawartymi w programie szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Długoletni pracownik samorządowy. Aktywny kontroler wewnętrzny. Długoletni praktyk w zakresie zarządzania. Praktyk w zakresie tworzenia regulaminów oceny pracowników.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Szkolenie będziemy realizowali w formie stacjonarnej. Miejsce: Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki,  ul. Piłsudskiego 43, Wrocław, III piętro.

Cena: 450 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 24 października 2022 r.