Zamknięcie roku w instytucjach kultury

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie zamknięcie roku budżetowego w instytucji kultury co jest szczególnym zagadnieniem z punktu widzenia finansów publicznych. Podczas zajęć omówione zostaną kwestie związane z zamknięciem roku i sporządzeniem sprawozdania finansowego.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w zajęciach z zakresu zamknięcia roku w instytucjach kultury. Uczestnicy szkolenia zdobędą niezbędną wiedzę do dokonania sprawozdania finansowego i zamknięcia roku 2021 zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Podczas szkolenia zastaną wskazane najczęściej występujące błędy i nieprawidłowości oraz odpowiemy na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Przedstawienie zagadnień związanych ze sporządzaniem sprawozdania finansowego za 2021 r.
• Omówienie najważniejszych zagadnień związanych z zamknięciem roku w księgach rachunkowych.
• Omówienie istotnych kwestii związanych ze sporządzeniem sprawozdania finansowego, w tym ujęcie przychodów oraz kosztów na przełomie roku.

zwiń
rozwiń
Program

1. Przygotowani do zamknięcia ksiąg rachunkowych.
2. Ewidencja na przełomie lat obrotowych.
3. Zdarzenia przed i po zamknięciu ksiąg.
4. Sprawozdanie finansowe.
5. Sprawozdania budżetowe.
6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego.
7. Korekta sprawozdań.
8. Odpowiedzialność za sprawozdawczość.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie jest adresowane do głównych księgowych oraz księgowych instytucji kultury, pracowników Centrów Usług Wspólnych oraz pracowników organów nadzorczych i kontrolnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekonomistka, pracowniczka Uniwersytetu Warszawskiego, absolwentka studiów podyplomowych w kierunku zarządzania i rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych. Od wielu lat zajmuje się zagadnieniami związanymi z rachunkowością i finansami w instytucjach kultury. Autorka licznych publikacji dla instytucji kultury m.in. z zakresu polityki rachunkowości.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 339 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl do 13 stycznia 2022 r.