Zezwolenia na imprezy masowe oraz kontrola wydarzeń kulturalnych i sportowych

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie organizacja imprez masowych w obecnej sytuacji związanej z pandemią.

Ważne informacje o szkoleniu

Program zajęć został opracowany na podstawie najczęstszych problemów, błędów, niedociągnięć i pytań, które pojawiają się w codziennej pracy pracowników urzędów miast i gmin w zakresie wydawania zezwoleń na imprezy masowe i kontroli wydarzeń kulturalnych i masowych. Zajęcia są świetną platformą wymiany doświadczeń oraz uporządkowania wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa imprez.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Celem zajęć jest omówienie obecnej sytuacji w kontroli i przygotowanie pracowników samorządowych do realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa imprez masowych, w szczególności wydawania zezwoleń i kontroli przebiegu imprez masowych.

zwiń
rozwiń
Program
 1. Bezpieczeństwo imprez o charakterze publicznym – co to w ogóle jest?
 2. Imprezy masowe i niemasowe w Polsce! Dane, liczby, fakty, problemy.
 3. Rola organizatora wydarzenia i zadania w kwestii bezpieczeństwa.
 4. Odpowiedzialność prawna organizatora, a wydarzenia o charakterze publicznym (nie tylko masowe).
 5. Największe problemy i patologie w organizacji imprez (m.in. omówienie spraw toczących się w sądach w całej Polsce). 
 6. Zintegrowany Model Bezpieczeństwa - mechanizm działania.
 7. Imprezy masowe i inne o charakterze publicznym w czasie pandemii.
 8. W jakim zakresie instytucje publiczne odpowiadają za zabezpieczenie imprez masowych?
 9. Dokumentacja imprezy – największe problemy, najważniejsze elementy, najczęstsze problemy.
 10. Analiza ryzyka – klucz do bezpiecznej imprezy często zastępowany wytrychem!
 11.  Współpraca organizatora z organami administracji oraz Policją, Strażą Pożarną i SANEPIDem.
 12. Kontrola organizacji imprezy, kontrolo imprezy! Czy impreza przygotowana zgodnie z prawem to już impreza bezpieczna?
 13. Jakie decyzje powinien podjąć kontrolujący w przypadku stwierdzenia niespełnienia przez organizatora warunków wskazanych w zezwoleniu na przeprowadzenie imprezy masowej?
 14. Jakie są przesłanki do przerwania imprezy masowej?
 15. Czy kontrolujący uprawniony jest do wzywania organizatora do usunięcia nieprawidłowości?
 16. Największe patologie w zabezpieczeniach imprez nie tylko masowych. Na co zwracać uwagę przy kontroli służb informacyjnych i porządkowych?
zwiń
rozwiń
Adresaci

urzędnicy miejscy i gminni wydający i nadzorujący imprezy masowe, organizatorzy imprez, przedstawiciele instytucji państwowych opiniujący i nadzorujący imprezy masowe i inne o charakterze publicznym.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekspert ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. Certyfikowany trener, który szkolił się w Polsce i za granicą. Wykładowca w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni oraz ekspert czołowych stacji telewizyjnych i gazet w zakresie bezpieczeństwa publicznego. Od 25 lat zajmuje się bezpieczeństwem publicznym, a szczególnie zabezpieczaniem imprez o charakterze masowym. Specjalizuje się między innymi w zarządzaniu tłumem, systemach antyterrorystycznych i systemach zarządzania kryzysowego. Pod jego opieką przeprowadzono kilkaset wydarzeń zarówno sportowych, jak i artystycznych. Od wydarzeń przyciągających dziesiątki tysięcy uczestników po kameralne koncerty i spotkania piknikowe. Był między innymi odpowiedzialny za przygotowania i bezpieczeństwo na stadionie w Gdańsku podczas EURO2012, a także Klubowych Mistrzostwa Świata w Siatkówce czy Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn w 2017. 

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 305 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.