Zwinne zarządzanie w instytucji kultury

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie zarządzanie w instytucjach kultury,w tym zarządzanie projektami, czy ZZL.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w zajęciach z zakresu zwinnego zarządzania w instytucjach kultury. Uczestnicy szkolenia zdobędą niezbędną wiedzę na temat całej gamy popularnych i sprawdzonych w praktyce narzędzi internetowych do zarządzania projektami. Praktyczne wykorzystanie sprawdzonych i skutecznych metod zarządzania zespołem i koordynacją projektami. Stosowanie narzędzi online organizujących zadania, pracę oraz komunikację w działach i całych instytucji kultury.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie klarownej wiedzy o metodykach zwinnych.
• Wiedza o narzędziach internetowych wspierających zarządzanie pracą w technice Kanban.
• Przekonanie uczestników do stosowania metodologii zarządzania projektami w organizacji.
• Nabycie i podniesienie kompetencji w zakresie organizacji pracy w instytucji kultury przez stosowanie metod zarządzania projektami.
• Nabycie umiejętności programowania projektowego, tj. tworzenia ram i realizacji projektów na każdym etapie cyklu projektowego.
• Zdobycie umiejętności zarządzania projektami w kulturze.
• Zdobycie praktycznych umiejętności zarządzania zespołem projektowym.
• Zdobycie wiedzy w zakresie wykorzystania narzędzi informatycznych wspierających zarządzania projektami – metody: get thinks done / todo, Kanban.

zwiń
rozwiń
Program

1. ABC zarządzania, czyli czym się różni projekt od procesu.
2. Zwinność, czyli właściwie co? Wprowadzenie do metodyk i narzędzi zwinnego zarządzania: Manifestu Zwinności i Parasol Agile.
3. Praktyki zwinnego zarządzania: ciągła komunikacja, wspólne zasoby, spotkania, wizualizacja projektu.
4. Tablica Kanban, czyli jak zobaczyć pracę. Fundamentalne reguły i dobre praktyki metody Kanban.
5. Zwinny zespół, czyli dobra komunikacja tajemnicą sukcesu współpracy zespołu.
6. Konfiguracja tablicy Kanban – ćwiczenie 1.
• rozdzielczość zadań,
• przepływ pracy.
7. Zarządzanie tablicą – przegląd aplikacji: Trello, Quire, Microsoft Planner, Clickup.
8. Obiekty na tablicy Kanban: załączniki i integracje.
9. Praca z tablicą Kanban – ćwiczenie 2: symulacja konfiguracji projektu.
10. Praca z tablicą Kanban – ćwiczenie 3: symulacja pracy nad projektem.
11. Dobre praktyki.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie jest adresowane do dyrektorów, kierowników i zarządzających instytucjami i organizacjami kultury, kierowników i specjalistów komunikacji, Public Relations, marketingu, promocji w wydziałach kultury, koordynatorów projektów, liderów programów, organizatorów wydarzeń kulturalnych, animatorzy kultury pracowników przemysłów kreatywnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Aktualnie Scrum Master i konsultant Agile, wcześniej project manager z 14-letnim doświadczeniem w kierowaniu projektami dla instytucji kultury, przemysłów kreatywnych i branży IT i Public Relations. Trener i wykładowca z 8-letnim stażem. Konsultant strategii komunikacji i rozwoju biznesowego startupów, organizacji pozarządowych i instytucji kultury. Z wykształcenia filozof (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), ukończył studia podyplomowe z zakresu Public Relations oraz Zarządzania Projektami. Uzyskał certyfikacje z zarządzania projektami AgilePM® Agile Project Management, Agile Software Development EDX, Information Security System ISO 27001:2013, Business Continuity Management System ISO 22301:2014 Od 14 lat związany z branżą Public Relations. Od 9 lat zarządza projektami, a od 2010 roku konsultant z zakresu komunikacji internetowej, PR-u i zarządzania projektami z dorobkiem ponad 1400 godzin szkoleniowych. Specjalizuje się w szkoleniach dla instytucji kultury, administracji i organizacji społecznych. Przez 7 lat kierował komunikacją w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu. Współpracuje z instytucjami kultury, przemysłami kreatywnymi i IT. Lider wielu projektów webowych, aktywny trener i konsultant komunikacji internetowej. Współpracował jako trener i konsultant w ponad 75 organizacjach.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 339 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl do 21 marca 2022 r.