Intensywny kurs dla osób odbywających służbę przygotowawczą

Miejsce
Internet
Termin
18-20 października 2021
Czas trwania
09:30 - 17:15
Cena
790 zł
Zapisz się na szkolenie
Program, karta zgłoszenia

Kurs w dniach:
18-20 października 2021 r.

Godziny kursu:
I dzień 10:00-17:15;
II dzień: 9.30-16:45;
III dzień: 10:00-15.30.

Zapraszamy Państwa na trzydniowe szkolenie dla osób odbywających służbę przygotowawczą.

Ważne informacje o szkoleniu

Polecamy Państwa uwadze udział w 3-dniowym kursie, który realizowany będzie w ciągu 24 godzin dydaktycznych.

Program kursu wyczerpuje zakres teoretycznego przygotowania wskazany przez Ustawę o pracownikach samorządowych. Jesteśmy przekonani, że proponowana forma kształcenia, będzie pomocna w przeprowadzeniu służby przygotowawczej w Państwa instytucjach.

Proponujemy intensywne spotkania, prowadzone przez naszych najlepszych i najbardziej doświadczonych ekspertów i praktyków, zakończone testem sprawdzającym wiedzę uczestników, którego wyniki zostaną przekazane do Państwa.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Poznanie podstaw funkcjonowania samorządu i zagadnień, których znajomość jest niezbędna w pracy każdego urzędnika zatrudnionego w jst, m.in. finansów publicznych, zamówień publicznych, postępowania administracyjnego, ochrony danych osobowych, informacji niejawnych, dostępu do informacji publicznej, zarządzania dokumentacją. Uczestnicy będą mieli okazję uzyskać odpowiedzi na zadane wykładowcom pytania.

zwiń
rozwiń
Program

I Dzień 18 października 2021 r. (poniedziałek)

Wprowadzenie do kursu, informacje ogólne.

10.00 – 12.30

I. Ochrona danych osobowych RODO:

1. Ochrona danych osobowych – obowiązujący stan prawny.

2. Nowe obowiązki administratorów danych oraz podmiotów przetwarzających dane osobowe.

3. Przesłanki przetwarzania danych zwykłych i sensytywnych.

4. Zgoda osoby, której dane dotyczą, a inne przesłanki (art. 5, 6 i 9 RODO).

5. Inspektor ochrony danych. Odpowiedzialność cywilna, karna i administracyjna w RODO.

12.30 – 12.45 Przerwa

12.45 – 14.15

II. Akty prawne i ich hierarchia

1. Konstytucyjna koncepcja otwartego systemu źródeł prawa.

2. Powszechnie obowiązujące źródła prawa (art. 87 ust.1 Konstytucji).

3. Konstytucja, ratyfikowane umowy międzynarodowe, ustawy, rozporządzenia:

 • źródła prawa miejscowego,
 • źródła prawa miejscowego stanowione przez organy samorządu terytorialnego,
 • źródła prawa miejscowego stanowione przez wojewódzkie organy administracji rządowej.

4. Prawo wewnętrzne.

5. Zasady publikacji i promulgacji źródeł praw.

III. Podstawy prawne funkcjonowania samorządu (ustawy ustrojowe):

1. Podmioty administracji publicznej – organy administracji publicznej, urzędy administracji publicznej, organ – urząd (rodzaje zależności), jednostki organizacyjne administracji publicznej, ich rodzaje.

2. Samorząd terytorialny, jako szczególna forma ustrojowa realizacji zadań administracji publicznej.

3. Pojęcie samorządu, rodzaje samorządu (samorząd w gminie, powiecie i w województwie).

4. Administracja rządowa (centralna i wojewódzka administracja rządowa).

5. Wykonywanie zadań administracji publicznej przez podmioty niepubliczne.

14.15 – 15.45

IV. Ustawa Prawo zamówień publicznych:

1. Nowe progi ustawowe.

2. Podstawowe zasady udzielania zamówień klasycznych.

3. Udzielenie zamówienia w trybie podstawowym

 • ogłoszenie o zamówieniu,
 • specyfikacja warunków zamówienia
 • wybór najkorzystniejszej oferty

4. Umowa w sprawie zamówienia publicznego.

5. Środki ochrony prawnej.

15.45 – 17.15

V. Ustawa o dostępie do informacji publicznej, ochrona tajemnicy prawnie chronionej:

1. Dostęp do informacji publicznej:

 • podstawy prawne,
 • informacja publiczna – pojęcia, Biuletyn Informacji Publicznej,
 • zasady dostępu do informacji publicznej,
 • formy udostępniania informacji – udostępnianie informacji na wniosek,
 • ograniczenia w dostępie do informacji publicznej,
 • odpowiedzialność karna.

2. Ochrona informacji niejawnych:

 • podstawy prawne, zasady klasyfikowania informacji niejawnych,
 • postępowanie sprawdzające, postępowanie z dokumentami zawierającymi informacje niejawne,
 • sposób przechowywania i przekazywania dokumentów niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”
 • środki ochrony fizycznej informacji niejawnych, bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych,
 • odpowiedzialność karna.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby rozpoczynające pracę w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach organizacyjnych, zobowiązane do odbycia teoretycznej części służby przygotowawczej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wykładowca I – prawnik, Członek SKO w Krakowie, doświadczony trener, specjalista z zakresu prawa administracyjnego i ochrony danych osobowych.

Wykładowca II – specjalista ds. zamówień publicznych, były wieloletni arbiter Urzędu Zamówień Publicznych, doświadczony trener.

Wykładowca III – pracownik administracji publicznej, doświadczony trener.

Wykładowca IV – prawnik i ekonomista, specjalista z zakresu finansów publicznych, kontroli zarządczej.

Wykładowca V – Pracownik państwowej służby archiwalnej, wieloletni wykładowca z doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń dla urzędników, pracowników państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych oraz studentów uczelni wyższych o specjalizacji archiwalnej.

Wykładowca VI – politolog, ekspert w dziedzinie badań nad podstawami i mechanizmami życia politycznego, działania państwa i demokracji; autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

Wykładowca VII – ekspert specjalizujący się w dziedzinie efektywności energetycznej, zmian klimatycznych, odnawialnych źródłach energii i działaniach środowiskowych. Ekspert oceny wniosków Komisji Europejskiej. Współautor wielu strategii rozwoju województw oraz kilkudziesięciu dokumentów strategicznych dla gmin z terenu całej Polski.

Wykładowca VIII – psycholog, doświadczony trener prowadzący szkolenia z zakresu pracy w zespole i relacji międzyludzkich.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia w formule on-line realizowane na żywo za pomocą platformy, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Koordynatorzy
Jolanta Przejczowska
Główny specjalista ds. szkoleń
tel. 12 623 72 44, 575 850 930
szkolenia@mistia.org.pl
Joanna Jagielska
Specjalista ds. sprzedaży szkoleń
tel. 12 623 72 44, 575 850 930
joanna.jagielska@mistia.org.pl
Informacje dodatkowe

Termin: 18-20 października 2021 r.

Godziny: 10:00-17:15; 9.30-16:45; 10:00-15.30.

Cena: 790 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.mistia.org.pl lub mailem na adres szkolenia@mistia.org.pl do 12 października 2021 r.