• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Książka Obiektu Budowlanego po nowelizacji przepisów Prawa budowlanego, w tym c-KOB, zajęcia praktyczne

Zapraszamy Państwa na szkolenie z zakresu prawa budowlanego, którego przedmiotem będzie książka obiektu budowlanego (KOB) po zmianach prawa.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w praktycznych zajęciach dotyczących prowadzenia książki obiektu budowlanego. Uczestnikom szkolenia zostaną przedstawione:

- podstawowe nowe wymagania dotyczące prowadzenia KOB,

- nowe obowiązki właściciela lub zarządcy, w tym obowiązek wyznaczenia osoby fizycznej do prowadzenia c-KOB,

- przerzucenie na osoby wykonujące kontrole obowiązku rejestrowania kontroli w c-KOB,

- nowe terminy w wypełnianiu c-KOB,

- zawężony zakres wprowadzania danych do c-KOB,

- zasady wypełniania KOB w tym, c-KOB, krok po kroku, z przykładami i z omówieniem studium różnych przypadków.

Rekomendujemy, aby uczestnicy na szkolenie mieli przygotowane własne książki obiektu budowlanego, celem omówienia problemów i sposobu ich prowadzenie na konkretnych przykładach wziętych z ich nieruchomości.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Przedstawimy, jakie zmiany w prowadzeniu KOB wprowadziła nowelizacja ustawy Prawo budowlane.

Powiemy do kiedy prowadzimy KOB na dotychczasowych zasadach, a od kiedy wyłącznie cyfrową KOB (c-KOB).

Wyposażymy Państwa w praktyczną wiedzę, jaką dokumentację obiektu należy skompletować i rejestrować w KOB i c-KOB.

Pokażemy jak strona po stronie (ekran po ekranie) wypełniać c-KOB.

Podczas zajęć ekspert udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania w zakresie prowadzenia KOB.

Wyjaśnimy:

Jakie są zasady prowadzenia cyfrowej KOB?

Jakie druki i protokoły należy rejestrować w KOB?

Gdzie rejestrować przegląd instalacji klimatyzacyjnych, elektrycznych, kontrole gaśnic, hydrantów i innych? Czy wszystkie muszą być uwzględnione w KOB?

Kto może dokonywać wpisów w KOB?

Czy trzeba będzie robić inwentaryzację posiadanej dokumentacji?

W jaki sposób dokumentować w KOB poszczególne etapy remontów oraz innych robót budowlanych?

zwiń
rozwiń
Program

Moduł I – Nowe przepisy dotyczące prowadzenia KOB w ustawie Prawo budowlane:

1. Dla jakich obiektów prowadzimy KOB?
2. Dla jakich obiektów nie prowadzi się KOB?
3. Jakie wpisy dokonuje się w c-KOB i w jakich terminach?
4. Kto i kiedy zakłada c-KOB?
5. Kto prowadzi c-KOB?
6. Jakich wpisów do c-KOB dokonują osoby wykonujące okresowe kontrole?
7. Zasady przydzielania i pozbawiania dostępu do c-KOB.
8. Nowe kary za nie przestrzeganie przepisów związanych z KOB.

Moduł II – Nowe rozporządzenie w sprawie c-KOB:

1. Zawartość c-KOB.
2. Co należy wpisać do nowych tablic w c-KOB?
3. Jak prowadzić KOB w formie papierowej?
4. Zasady dokonywania wpisów i poprawek wpisów.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy wydziałów nieruchomości, osoby, które zarządzają mieniem własności publicznej, zarządcy budynków, administratorzy nieruchomości, właściciele obiektów i budowli, członkowie i zarządcy wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych, pracownicy działów technicznych, administracyjnych w firmach produkcyjnych i usługowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Licencjonowany zarządca nieruchomości. Od początku lat 90-tych do chwili obecnej zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami spółdzielni mieszkaniowej, deweloperów, wspólnot mieszkaniowych i podmiotów gospodarczych. Posiada doświadczenie w realizacji inwestycji, w tym w poszukiwaniu terenów pod inwestycje oraz ich przygotowaniu i prowadzeniu. Jest autorem branżowych publikacji, wykładowcą na kursach i szkoleniach związanych z rynkiem nieruchomości.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 13 lutego 2023 r.