• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Książka Obiektu Budowlanego po nowelizacji przepisów Prawa budowlanego. Zajęcia praktyczne

Zapraszamy Państwa na szkolenie z zakresu prawa budowlanego, którego przedmiotem będzie Książka Obiektu Budowlanego po zmianach przepisów.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w praktycznych zajęciach dotyczących prowadzenia książki obiektu budowlanego. Uczestnikom szkolenia zostaną przedstawione:

  • podstawowe wymagania dotyczące prowadzenia KOB, z uwzględnieniem wprowadzonych zmian w ustawie Prawo budowlane,
  • wpływ treści protokołu z kontroli na dokonywanie wpisów do KOB,
  • zasady wypełniania KOB, krok po kroku, z przykładami i z omówieniem studium różnych przypadków.

Rekomendujemy, aby uczestnicy na szkolenie mieli przygotowane własne książki obiektu budowlanego, celem omówienia problemów i sposobu ich prowadzenie na konkretnych przykładach wziętych z ich nieruchomości.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Omówienie zmian w prowadzeniu KOB wprowadziła nowelizacja ustawy Prawo budowlane.
• Wskazanie, do kiedy prowadzona jest KOB na dotychczasowych zasadach, a od kiedy wyłącznie elektroniczna KOB (eKOB).
• Wskazanie, jaką dokumentacje obiektu należy skompletować i rejestrować w KOB i eKOB.
• Zaprezentowanie najczęściej popełnianych błędów podczas prowadzenia KOB.
• Poznanie odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania z zakresu prowadzenia KOB. 
• Udzielenie odpowiedzi na pytania, na które powinien odpowiedź znać każdy zarządca nieruchomości:
- Co nowego w prowadzeniu książki obiektu budowlanego wprowadziła nowelizacja ustawy Prawo budowlane?
- Od kiedy wejdzie w życie elektroniczna książka obiektu budowlanego (KOB)?
- Jakie będą zasady prowadzenia elektronicznej KOB?
- Jakie druki i protokoły wg aktualnego stanu prawnego należy rejestrować w KOB?
- Gdzie rejestrować przegląd instalacji klimatyzacyjnych, elektrycznych, kontrole gaśnic, hydrantów i innych? Czy wszystkie muszą być uwzględnione w KOB? 
- Jak sprawdzić poprawność dokonanych wpisów?
- Kto może dokonywać wpisów w KOB?
- W jaki sposób dokumentować w KOB poszczególne etapy remontów oraz innych robót budowlanych?

zwiń
rozwiń
Program

Moduł I. Wprowadzenie. Dlaczego prowadzenie stosunkowo prostego, formularza, jakim jest KOB, sprawia tak dużo trudności?
Moduł II. Niezbędne przepisy prawa budowlanego do prowadzenia KOB i ich interpretacja
1. Dla jakich obiektów prowadzimy KOB?
2. Dla jakich obiektów nie prowadzi się KOB?
3. Jakie prace rejestrujemy w KOB?
4. Jakich prac nie rejestrujemy w KOB?
5. Jakie dokumenty (czynności) rejestrujemy w KOB?
Moduł III. Elektroniczna książka obiektu budowlanego (eKOB)
1. Od kiedy obowiązuje?
2. Do kiedy można prowadzić książkę w formie papierowej?
3. Jakie są zmiany w stosunku do wersji papierowej – nowe uprawnienia i obowiązki.
4. Nowe zasady dokonywania wpisów do eKOB.
Moduł IV. Czy wszystkie okresowe kontrole stanu technicznego obiektu budowlanego wpisujemy do KOB?:
1. Roczne.
2. Półroczne (obiektów wielkopowierzchniowych).
3. Pięcioletnie.
4. Bezpiecznego użytkowania.
5. Kontrola nieuzasadnionych ingerencji w lokalach mieszkalnych.
6. Kontrole kotłów i klimatyzacji.
7. Urządzeń p.poż.
8. Uprawnienia do wykonywania kontroli.
Moduł V. Co z protokołu z kontroli przepisujemy do KOB?
 1. Zawartość i struktura protokołu?
 2. Co to są zalecenia?
Moduł VI. Warsztaty prowadzenie książki obiektu budowlanego, czyli co się nie zmieni po wejściu eKOB:
1. Wpisy informacyjne dotyczące obiektu budowlanego i jego dokumentacji.
2. Jakie informacje wpisujemy do tablic Nr 4 i 5 dotyczących protokołów z okresowej kontroli?
3. Gdzie wpisywać kontrole niewyszczególnione w KOB?
4. Jak i gdzie wpisywać dokumentację techniczną związana z remontami i robotami budowlanymi?
5. Co wpisujemy do tablicy Nr 8 dotyczącej odbioru robót remontowych?
6. Proces wykonania prac remontowych i ich rejestracja w KOB.
7. Dokumentacja związana z awariami i katastrofami budowlanymi.
8. Dokumentowanie zmian sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy wydziałów nieruchomości, osoby, które zarządzają mieniem własności publicznej, zarządcy budynków, administratorzy nieruchomości, właściciele obiektów i budowli, członkowie i zarządcy wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych, pracownicy działów technicznych, administracyjnych w firmach produkcyjnych i usługowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Licencjonowany zarządca nieruchomości. Od początku lat 90-tych do chwili obecnej zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami spółdzielni mieszkaniowej, deweloperów, wspólnot mieszkaniowych i podmiotów gospodarczych. Posiada doświadczenie w realizacji inwestycji, w tym w poszukiwaniu terenów pod inwestycje oraz ich przygotowaniu i prowadzeniu. Jest autorem branżowych publikacji, wykładowcą na kursach i szkoleniach związanych z rynkiem nieruchomości.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 8 grudnia 2022 r.