Kurs: Gospodarowanie nieruchomościami publicznymi

Program i karta zgłoszenia

9, 10, 16, 24 czerwca 2021 r. Kurs w godzinach: 10.00 – 14.00; 4 dnia Kurs w godzinach: 9.00 – 15.00

Zapraszamy Państwa do udziału w czterodniowym kursie, którego przedmiotem będzie gospodarka nieruchomościami.

Ważne informacje o szkoleniu

Uczestnicy kursu zdobędą wiedzę niezbędną do realizacji zadań z zakresu gospodarowania i zarządzania nieruchomościami, począwszy od prawidłowego ewidencjonowania nieruchomości publicznych i sporządzania planów wykorzystania zasobu nieruchomości JST przez procedurę podziału nieruchomości w odniesieniu do regulacji wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami po dokładnym zapoznaniu uczestników z aktualnymi regulacjami prawnymi oraz praktycznymi procedurami, dotyczącymi prowadzenia procesu eksploatacji, utrzymania obiektów budowlanych, które są zawarte w aktualnie obowiązujących przepisach prawa.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Celem proponowanego kursu jest kompleksowe omówienie zagadnień z zakresu gospodarowania i zarządzania zasobem nieruchomości. Podczas czterech dni szkoleniowych uczestnicy zostaną zapoznani z zagadnieniami dotyczącymi:
• Obowiązku ewidencjonowania nieruchomości stanowiących zasób gminy, powiatowy, wojewódzki i Skarbu Państwa;
• Sporządzania przez JST planów wykorzystania zasobu przedstawionych i omówionych na przykładach ze wskazaniem rozwiązań praktycznych i możliwości techniczno-informatycznych;
• Prawidłowego prowadzenia postępowań z zakresu podziałów nieruchomości z uwzględnieniem obowiązujących przepisów oraz aktualnego orzecznictwa. W tym zakresie omówione zostaną również zagadnienia związane ze skutkami prawnymi decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości;
• Pokażemy na konkretnych przykładach, w jaki sposób, wykorzystując obowiązujące regulacje prawne zapewnić właściwy stan techniczny obiektu, powiemy jak przygotować się do przeprowadzenia analizy jego stanu technicznego i w oparciu o jej rezultaty opracować plany eksploatacyjne, remontowe i konserwacyjne, a następnie jak zadbać o dobrą, jakość i bezpieczeństwo obiektów budowlanych.

zwiń
rozwiń
Program

DZIEŃ 1: 09.06.2021 EWIDENCJONOWANIE NIERUCHOMOŚCI ZASOBU JAKO ELEMENT PRAWIDŁOWEGO GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI PUBLICZNYMI
Podczas tej części Kursu uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę niezbędną do realizacji zadań prawidłowego ewidencjonowania nieruchomości publicznych w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami. Ponadto zostaną zapoznani z praktycznymi rozwiązaniami ułatwiającymi organizacje pracy w tym zakresie.
PROGRAM:
1. Ewidencjonowanie nieruchomości zasobów publicznych w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami:
a. Omówieni przepisów UGN dotyczących ewidencjonowania zasobu.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich i urzędów wojewódzkich oraz jednostek organizacyjnych zajmujących się gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego bądź nadzorem nad prawidłową realizacją przepisów w tym zakresie.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzących

Trener 1 – Z wykształcenia inżynier geodeta – wieloletni pracownik administracji samorządowej z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w dziedzinie gospodarki nieruchomościami i geodezji. Na co dzień kierująca wydziałem gospodarki nieruchomościami. Od kilku lat trenerka prowadząca szkolenia z zakresu gospodarki nieruchomościami, geodezji i postępowań administracyjnych. Przede wszystkim praktyk w przedstawianej tematyce.

Trener 2 - Wieloletni pracownik administracji samorządowej, geodeta, rzeczoznawca majątkowy. Doświadczony wykładowca z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz zagospodarowania przestrzennego. Absolwentka Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Ukończyła Podyplomowe Studium Administracji Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada uprawnienia geodezyjne (1,2). Zawodowo od kilkunastu lat związana z administracją samorządową. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz zagospodarowania przestrzennego.

Trener 3 - Licencjonowany zarządca nieruchomości, licencja nr 7687. Od początku lat 90 do chwili obecnej zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami spółdzielni mieszkaniowej, deweloperów, wspólnot mieszkaniowych i podmiotów gospodarczych. Posiada doświadczenie w realizacji inwestycji, w tym w poszukiwaniu terenów pod inwestycje oraz ich przygotowaniu i prowadzeniu. Jest autorem branżowych publikacji, wykładowcą na kursach i szkoleniach związanych z rynkiem nieruchomości.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 980 PLN netto/os. Udział w kursie zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 4 czerwca 2021 r.