Kurs: Specjalista ds. gospodarki nieruchomościami

Program i karta zgłoszenia

3, 4, 5 października 2022 r.

Szkolenie w godzinach 9:00-13.00

Zapraszamy Państwa do udziału w trzydniowym kursie, którego przedmiotem będzie gospodarka nieruchomościami w jednostkach samorządu terytorialnego.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu uczestnictwo w kursie, którego celem jest podniesienie kwalifikacji w zakresie gospodarki nieruchomościami.
Program kursu koncentruje się na praktycznym ujęciu rozwiązywania problemów, występujących w zakresie zarządzania nieruchomościami publicznymi.
Zajęcia będą prowadzone w systemie wykładów oraz studiów przypadków.
Trzydniowy kurs zostanie zakończony testem sprawdzającym wiedzę uczestników.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Omówienie przepisów regulujących gospodarowanie nieruchomościami, takich jak Ustawa o gospodarce nieruchomościami, Ustawa o samorządzie gminnym, Kodeks cywilny, definicji i kompetencji organów jst w gospodarowaniu zasobem.
  • Zdobycie kompleksowej wiedzy z zakresu udostępniania, zbywania i nabywania nieruchomości.
  • Nabycie praktycznych umiejętności pozwalających gospodarować nieruchomościami w sposób efektywny i zgodny z prawem.
  • Możliwość uzyskania praktycznych wskazówek jak rozwiązać konkretne problemy pojawiające w zakresie gospodarki nieruchomościami.
zwiń
rozwiń
Program

DZIEŃ 1 
Termin: 3 października 2022 r. - Wprowadzenie do gospodarki nieruchomościami. Udostępnianie nieruchomości.
1. Jednostka samorządu terytorialnego jako uczestnik rynku nieruchomości.
2. Podstawy prawne gospodarki nieruchomościami:

a. Kodeks cywilny.
b. Ustawa o gospodarce nieruchomościami.
c. Ustawa o samorządzie gminnym.
3. Zasoby nieruchomości:
a. Definicja zasobu nieruchomości.
b. Kompetencje organów jst w gospodarowaniu zasobem.
4. Udostępnianie nieruchomości:
a. Dzierżawa i najem:
• Charakter i istota umowy dzierżawy i najmu.
• Tryby zawierania umów najmu i dzierżawy.
• Procedura wydzierżawiania i wynajmu nieruchomości.
b. Użyczanie:
c. Użytkowanie wieczyste.
• Istota użytkowania wieczystego.
• Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
d. Trwały zarząd:
• Cel ustanawiania trwałego zarządu.
• Jakim podmiotom można oddać nieruchomość w trwały zarząd?
• Tryb ustanawiania trwałego zarządu.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy gmin zajmujący się gospodarką nieruchomościami.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Z wykształcenia jest administratywistą. Licencjonowany pośrednik w obrocie nieruchomościami. Posiada licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami. Na co dzień kieruje pracą Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 850 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 28 września 2022 r.