Kurs: Zarządca nieruchomościami. Licencja zawodowa

Program i karta zgłoszenia

25-26 czerwca, 2-3, 9-10, 16 lipca 2022 r. Zajęcia w godzinach 10:00-15:00 każdego dnia.

Szanowni Państwo przedstawiamy profesjonalny, zawodowy kurs jak zostać zarządcą nieruchomości. Zajęcia prowadzone będą w formule weekendowych spotkań online przez specjalistów związanych z rynkiem nieruchomości od wielu lat. Podczas zajęć uzyskacie Państwo niezbędną wiedzę jak uzyskać licencję zarządcy nieruchomości. Serdecznie zaprażymy do zapoznania się z ofertą oraz uczestnictwa w kursie.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w Kursie zarządcy nieruchomościami kończącym się wydaniem licencji zawodowej. Licencja będzie sygnowana przez Instytut Aktywizacji Zawodowej TRANSFER oraz Stowarzyszenie Uczestników Rynku Nieruchomości TRANSFER. Zajęcia kursu realizowane będą w sesjach weekendowych w formule online, egzamin zaś w formule stacjonarnej. Całość kursu to 54 godziny (trzy sesje weekendowe i egzamin). W ramach zajęć kursanci poza uzyskaniem wiedzy teoretycznej, uczestniczyć będą również w zajęciach praktycznych w terenie zapoznając się z wybraną nieruchomością komercyjną i nieruchomością mieszkaniową. Wykładowcami są specjaliści i praktycy zawodów nieruchomościowych i różnych dziedzin prawa posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe i dydaktyczne. Uczestników kursu obejmować będzie 12 miesięczne nieodpłatne wsparcie zawodowe prowadzone przez wykładowców oraz rabat na dodatkowe publikacje zawodowe min. Poradnik Administratora Nieruchomości.
Zjazd w dniu 16 lipca odbędzie się w Warszawie, al. Jerozolimskie 81, budynek As-Bud Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Celem kursu jest uzyskanie wiedzy niezbędnej do wykonywania zawodu zarządcy nieruchomościami.
• Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi podstaw prawa cywilnego i budowlanego.
• Pozyskają informację o odpowiedzialności prawnej zarządcy.
• Poszerzą wiedzę na temat definicji i rodzajów nieruchomości, prowadzenia dokumentacji obiektowej oraz umiejętności rozliczania mediów.
• Podczas kursu poruszone zostaną zagadnienia dotyczące planowania finansowego, w tym przepływów finansowych, kalkulacji opłat za media oraz czynsz, jak również kalkulacji budżetu operacyjno - finansowego.

zwiń
rozwiń
Program

Moduł I – 25 czerwca (Szkolenie online)
Podczas spotkania omówione zostaną podstawowe zagadnienia prawne dotyczące szeroko rozumianej gospodarki nieruchomościami.
Podstawy prawa.
1. Konstytucja w nieruchomościach.
2. Kodeks Cywilny w nieruchomościach.
3. Prawo Administracyjne i gospodarka przestrzenna.
4. Ustawa o Gospodarce Nieruchomościami - podstawowe zasady rynku nieruchomości.
5. Ustawa o Własności Lokali - zarząd nieruchomością wspólną.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kurs dedykowany dla wszystkich zainteresowanych osób posiadających co najmniej średnie wykształcenie, pracujących lub zamierzających pracować w zawodzie zarządcy nieruchomości.
Zapraszamy:
1. Administratorów i zarządców nieruchomości, którzy chcą uzyskać dodatkową wiedzę i podnieść swoje kompetencje,
2. Członków wspólnot mieszkaniowych,
3. Pracowników spółdzielni mieszkaniowych, zasobów komunalnych (w tym spółek komunalnych) i budownictwa społecznego,
4. Pracowników jednostek samorządu terytorialnego z obszaru zarządzania nieruchomościami (Gminy, Powiaty, Zakłady Gospodarowania Nieruchomościami),
5. Pracowników spółek komunalnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzących

Prowadzący 1: Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny wpisany na listę radców Prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie Nr WA-3494, ukończył aplikację sędziowską w Sadzie Okręgowym w Warszawie. Od 1990 aplikant etatowy Sądu Okręgowego w Warszawie, 1992-1993 inspektor Departamentu Przekształceń Własnościowych (obecnie Skarbu Państwa) Najwyższej Izby Kontroli, od 1994r. do 1997 radca prawny a następnie wspólnik Kancelarii Prawnej Karpiński, Jaros spółka cywilna w Warszawie. Od 2004r. prowadzący własną Kancelarię Prawną w Warszawie. Współautor raportu NIK o stanie przekształceń własnościowych w Polsce (1993), autor publikacji „Teczka Zarządcy Wydawnictwa CH.Beck”. Uczestnik ważnego projektu PKP polegającego na modernizacji szlaku kolejowego Berlin-Warszawa-Moskwa wykonanie części projektu w zakresie regulacji stanów prawnych nieruchomości ich wykupie od właścicieli na szlaku kolejowym Warszawa-Poznań odcinek Warszawa-Błonie, doradztwo prawne w latach 1997-2001 dla XVIII Oddziału PKO Bank Polski S.A. w Warszawie, sporządzenie koncepcję uregulowania stanu prawnego nieruchomości PLL LOT w Warszawie. W ramach prowadzonej praktyki zajmuje się prawem cywilnym, handlowym, prawem pracy i doradztwem związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej. Posiada duże doświadczenie i specjalizuje się w doradztwie dla wspólnot mieszkaniowych, zarządzaniem nieruchomościami, regulowaniem stanów prawnych nieruchomości oraz prawem spadkowym. Obecnie w ramach prowadzonej kancelarii świadczy doradztwo prawne między innymi dla TBS Bemowo sp. z o.o. w Warszawie, Menerga Polska Sp. z o.o. ŻAK Wydawnictwo Edukacyjne sp. z o.o. spółka komandytowa. Poprowadzi - Moduł I, Moduł IV.

Prowadzący 2: Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej, zarządca nieruchomości legitymujący się państwową licencją zawodową nr 14587. Organizator certyfikowanych wykładów w ramach zgłaszanych do Ministerstwa Infrastruktury szkoleń doskonalenia zawodowego zarządców nieruchomości. Uprawniony przez Polską Federację Zawodów Nieruchomościowych do prowadzenia praktyk zawodowych dla studentów studiów podyplomowych. Członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przy Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej do końca 2013 r. Prezes Stowarzyszenia Uczestników Rynku Nieruchomości, biegły sądowy z zakresu zarządzania i rozliczania kosztów w nieruchomościach oraz szkoleniowiec z 20 letnią praktyką. W latach 2006-2016 dyrektor zarządzający w TBS Warszawa Północ Sp. z o.o., a w latach 2017-2018 pełnomocnik zarządu ZKZL Sp. Z o.o. zarządzająca ok. 1700 nieruchomościami komunalnymi. Długoletnie doświadczenie zawodowe wykorzystywane jest w prowadzeniu szkoleń z dziedzin prawa cywilnego, prawa budowlanego, planowania operacyjno-finansowego, zarządzania informacjami, ryzykami, bezpieczeństwem technicznym, środowiska i ludzi oraz rozliczeniami kosztów dostawy mediów. W latach 2012 do 2016 organizator kilkunastu edycji kursu zarządcy nieruchomości. Autor wielu programów informatycznych wspomagających prace zarządców nieruchomości w inwentaryzacji, eksploatacji czy rozliczania mediów. W marcu 2016 roku uhonorowany przyznanym odznaczeniem PRO AEQUO ET BONO zasłużonego dla rynku nieruchomości. Autor kilku publikacji zawodowych oraz wielu artykułów prasowych. W zarządzaniu nieruchomościami korzysta z kilkudziesięciu autorskich programów informatycznych optymalizujących pracę administratorów. Od 2011 roku zajmuje się wsparciem prawnym i zawodowym opiniując i doradzając w zakresie szerzenia idei dobrej praktyki zawodowej. Poprowadzi - Moduł III, Moduł VI, Moduł VII.

Prowadzący 3: Wykształcenie Wyższe - Inżynier mechanik/elektronik, licencjonowany zarządca nieruchomości Nr licencji 10685. W latach 2003 - 2005 – zarządca nieruchomości Centrali Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń. Od 2005 roku – dyrektor techniczny Centrum Handlowo-Rozrywkowego PROMENADA w Warszawie. Zaangażowany w działalność szkoleniową w zakresie zarządzania nieruchomościami, wykładowca problematyki związanej z zarządzeniem nieruchomościami zgodnie z wymaganiami Ministra Infrastruktury dla studiów podyplomowych. W działalności dydaktycznej związany z takimi uczelniami i ośrodkami szkoleniowymi jak: Szkoła Główna Handlowa, Wyższa Szkoła Menedżerska, Centrum Szkoleniowo-Doradcze, Institute for International Research Sp. z o.o. Centrum Edukacyjne MANAGER, Instytut Aktywizacji Zawodowej Rynku Nieruchomości TRANSFER, Instytut Edukacji Gospodarczej, Instytut Silva Rerum. Ponadto uczestniczy w innych programach szkoleniowych w zakresie: zarządzania nieruchomościami sportowymi we współpracy z Business Centre Club, szkolenia zarządców i administratorów nieruchomości sportowych miasta Warszawy, specjalistycznego utrzymania technicznego i bezpieczeństwa użytkowania nieruchomości użyteczności publicznych, zarządzania nieruchomościami publicznymi wielko powierzchniowymi i zasobami mieszkaniowymi spółdzielni mieszkaniowych. Zajmuje się analizą aktualnych zapisów prawnych, gospodarki mediami, optymalizacji mocy zamówionych, ochrony środowiska i gospodarki odpadami, konstrukcji i realizacji budżetów operacyjnych i inwestycyjnych nieruchomości publicznych, organizacji ewakuacji, procedur bezpieczeństwa w nieruchomościach publicznych, organizacji gospodarki remontowej i oceny zużycia technicznego obiektów, zasad pomiaru powierzchni i kubatury budynków, sporządzania planów zarządzania, odpowiedzialności zawodowej i cywilnej zarządców nieruchomości, zasad prowadzenia Książek Obiektów Budowlanych oraz pozostałej dokumentacji technicznej. Uprawniony do prowadzenia praktyk zawodowych dla kandydatów na zarządców. Prezes Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości WARECKA, Wiceprezydent Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych oraz Członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej - podkomisji ds. zarządzania nieruchomościami. Poprowadzi - Moduł II, Moduł V.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 1449 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania kursu ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 20 czerwca 2022 r.