• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Nowe zasady sprzedaży nieruchomości ich użytkownikom wieczystym. Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami

Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego zapoznają się Państwo z najnowszymi informacjami dotyczącymi przekształcania użytkowania wieczystego we własność. Omówione zostaną między innymi zagadnienia dotyczące zmian do ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie sprzedaży prawa własności gruntu na rzecz użytkownika wieczystego.

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na zajęcia praktyczne, na których przedstawimy nowe zasady sprzedaży nieruchomości ich użytkownikom wieczystym.

  • Uchwalona dnia 26 maja przez Sejm ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw w znaczący sposób modyfikuje zasady zbywania prawa własności na rzecz użytkowników wieczystych w trybie art. 32. Ustawa obok roszczenia o sprzedaż nieruchomości, wprowadza ograniczenia w możliwości ich nabywania przez użytkowników wieczystych.

Podczas zajęć omówione zostaną obydwa zagadnienia. Zajęcia poprowadzi ekspert-praktyk, naczelnik Wydziału Obrotu Nieruchomościami.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Przedstawienie nowych zasad sprzedaży nieruchomości ich użytkownikom wieczystym.
  • Przeanalizowanie roszczeń o sprzedaż nieruchomości.
  • Omówienie ograniczeń nabywania nieruchomości przez użytkowników wieczystych.
  • Możliwość konsultacji z prowadzącym-praktykiem.
  • Możliwość wymiany doświadczeń z uczestnikami zajęć.
zwiń
rozwiń
Program

1. Zmiany ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami o charakterze ogólnym:
• Ograniczenia w nabywaniu prawa własności przez użytkowników wieczystych.
• Zasady ustalania ceny nieruchomości sprzedawanej użytkownikowi wieczystemu.
2. Przepisy epizodyczne dotyczące roszczenia o sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego:
• Zakres podmiotowy roszczenia.
• Wyłączenia.
• Zasady ustalania ceny nieruchomości sprzedawanej użytkownikowi wieczystemu.
• Szczegółowe warunki sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa i Jednostek Samorządu Terytorialnego - terminy na podjęcie stosownych uchwał przez JST.
• Zasady udzielania bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa i Jednostek Samorządu Terytorialnego - terminy na podjęcie stosownych uchwał przez JST.
3. Omówienie przepisów przejściowych.
4. Omówienie zagadnień związanych z podatkiem Vat przy sprzedaży prawa własności na rzecz użytkowników wieczystych
5. Dyskusja.

 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy wydziałów nieruchomości w jednostkach samorządu terytorialnego, wszystkie osoby zajmujące się sprzedażą nieruchomości ich użytkownikom wieczystym.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Pracownik samorządowy od 2001 roku, od 2008 na stanowisku Naczelnika Wydziału Obrotu Nieruchomościami. Swoje zainteresowania zawodowe skupia na dwóch dziedzinach: gospodarce nieruchomościami oraz funkcjonowaniu organów samorządu terytorialnego. Pracownik akademicki, szkoleniowiec, autorka publikacji dotyczących zagadnień samorządowych oraz branży nieruchomości.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 20 listopada 2023 r.