• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Postępowanie administracyjne w gospodarce nieruchomościami publicznymi

online
Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie online, którego przedmiotem będzie postępowanie administracyjne w gospodarowaniu nieruchomościami.

 

Ważne informacje o szkoleniu

W gospodarce nieruchomościami publicznymi mamy do czynienia zarówno z procedurami cywilnymi, jak i administracyjnymi. Problemem jest ich rozpoznanie i prawidłowe postępowanie. Podczas proponowanego szkolenia porozmawiamy o procedurach administracyjnych w gospodarce nieruchomościami, o tym, kiedy mamy z nimi do czynienia, jak je prowadzić oraz na co zwracać szczególną uwagę.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zapoznanie się z procedurami administracyjnymi w gospodarce nieruchomościami oraz ich utrwalenie.
• Zdobycie wiedzy z zakresu postępowania wyjaśniającego i dowodowego.
• Omówienie zwyczajnych i nadzwyczajnych trybów weryfikacji decyzji administracyjnej.
• Wskazanie praktycznych przykładów stosowania wiedzy administracyjnej do postępowań z zakresu gospodarki nieruchomościami.
• Otrzymanie materiałów szkoleniowych zawierających wykaz przepisów prawnych z zakresu tematyki zajęć wraz z omówieniem, oraz orzeczenia sądowo administracyjne.

zwiń
rozwiń
Program

1. Przedmiot postępowania: trwały zarząd, użytkowanie wieczyste (a jednak), podziały, opłaty adiacenckie, wywłaszczenia, odszkodowania, zwroty.
2. Właściwy organ. Organ wyższego stopnia.
3. Wszczęcie bądź odmowa wszczęcia postępowania. Ustalenie stron. Zawiadomienie.
4. Terminy, doręczenia, ponaglenia, bezczynność i przewlekłość. Informacja o przedłużeniu.
5. Postępowanie wyjaśniające i dowody w sprawie: dokumenty, operaty szacunkowe, opracowania geodezyjne, oględziny, rozprawy, zeznania świadków, protokoły, adnotacje.
6. Zasady czynnego udziału stron w postępowaniu. Udostępnianie akt.
7. Ugody administracyjne.
8. Postanowienia.
9. Decyzja, jako odzwierciedlenie zebranego materiału dowodowego.
10. Elementy decyzji. Uzasadnienie faktyczne i prawne.
11. Zażalenia, odwołania, skargi. Co może organ odwoławczy?

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy i pracownicy urzędów miast, gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich oraz wojewódzkich, zajmujący się gospodarką nieruchomościami. W szczególności osoby prowadzące postępowania administracyjne z zakresu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, podziałów, opłat adiacenckich, wywłaszczeń, odszkodowań i zwrotów.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk z ponad 25-letnim stażem w gospodarce nieruchomościami. Rzeczoznawca majątkowy. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego i Wyższej Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie. Prowadzi kursy, szkolenia i warsztaty z zakresu gospodarki nieruchomościami publicznymi, wyceny, przetargów, odszkodowań, wywłaszczeń, zwrotów i obrotu nieruchomościami rolnym.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 6 grudnia 2022 r.