Prawo budowlane w 2022 r.

Szanowni Państwo, podczas szkolenia przekażemy Państwu wiedzę o najnowszych zmianach w prawie budowlanym. Omówiony zostanie aktualny stan prawny związany z ostatnimi zmianami w ustawie prawo budowlane. Informacje przekazane podczas szkolenia on-line, o najnowszych zmianach w prawie budowlanym będą przydatne podczas Państwa codziennej pracy.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanych zajęć przedstawimy najważniejsze kwestie dotyczące prawa budowlanego w 2022 r., w tym zmiany wynikające z „Polskiego Ładu” oraz cyfryzacji w budownictwie. Przeanalizujemy przepisy przejściowe oraz zmiany przepisów wykonawczych, a także zmiany, które są projektowane. Omówimy zarówno „stary projekt budowlany” jaki i nowy projekt budowlany. Zaprezentujemy nowe obowiązki i uprawnienia uczestników procesu budowlanego.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Usystematyzowanie wiedzy o kolejnych zmianach w przepisach budowlanych z uwzględnieniem przepisów przejściowych.
• Omówienie zasad funkcjonowania cyfrowych procedur administracyjnych.
• Zapoznanie ze zmianami wprowadzonymi od 3 stycznia bieżącego roku.
• Omówienie orzecznictwa sądów administracyjnych oraz wyjaśnienia Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego i Ministerstwo Rozwoju i Technologii. 
• Przedstawienie przepisów na przykładach. 
• Wyjaśnienie wątpliwości dot. zapisów ustawowych. 
• Omówienie projektowanych zmian w przepisach budowlanych w bieżącym roku.
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Polski Ład – zmiany w Prawie budowlanym.
2. Cyfryzacja w budownictwie:

a. Platforma e-budownictwo.
b. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków od 1 lipca 2021 r.
c. Projekt cyfrowych : dziennika budowy i książki obiektu budowlanego.
d. Projekt nowego e-Centralnego Rejestru Uprawnionych.
3. Zmiany w Prawie budowlanym:
a. Związane z wprowadzeniem procedur cyfrowych.
b. Obowiązujące w okresie pandemii.
c. Wynikające ze zmian w ustawie „ocenowej" od 13 maja 2021 r.
4. Przepisy przejściowe - zamierzenia budowlane realizowane w oparciu o "stary projekt budowlany".
5. Zmiany przepisów wykonawczych do Prawa budowlanego.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy administracji architektoniczno-budowlanej, wydziałów budownictwa i inwestycji w jednostkach samorządu terytorialnego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Architekt. Posiada uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej oraz uprawnienia do kierowania budową i robotami w specjalności architektonicznej. Posiada także uprawnienia do projektowania w planowaniu przestrzennym wydane przez Ministra Gospodarki Przestrzennej. Pracowała w Wojewódzkim Biurze Planowania Przestrzennego, potem w Urzędzie Wojewódzkim w Wydziale Planowania Przestrzennego, Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego pełniąc funkcję Architekta Wojewódzkiego. Orzekała w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Sieradzu. Pracowała w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego w Warszawie. Jest autorem szeregu artykułów w prasie fachowej a także jest współautorką publikacji książkowej – Uprawnienia budowlane – wydanej przez Polskie Centrum Budownictwa w 1997 i publikacji książkowej – Poradnik inspektora nadzoru inwestorskiego – wydanej przez Wacetob w 2000, oraz redaktorem (do 2009 r.) publikacji „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – poradnik praktyka –wydawanego przez wydawnictwo Dashofer. Odbyła staże zagraniczne. Reprezentowała Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Consortium of European Building Control. Wykłada również na Politechnice Warszawskiej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 369 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 8 marca 2022 r.