• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Prawo budowlane w 2023 r. Co się zmieni w przepisach?

online
Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Szanowni Państwo, podczas szkolenia przekażemy Państwu wiedzę o najnowszych zmianach w prawie budowlanym. Omówiony zostanie aktualny stan prawny związany z ostatnimi zmianami w prawie budowlanym. Informacje przekazane podczas szkolenia on-line, o najnowszych zmianach w prawie budowlanym będą przydatne podczas Państwa codziennej pracy.

 

Ważne informacje o szkoleniu

Projekt nowelizacji ustawy Prawo budowlane przewiduje w szczególności:
• Umożliwienie budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy powyżej i poniżej 70 m2 na podstawie jednolitej procedury.
• Rozszerzenie katalogu obiektów budowlanych i robót budowlanych zwolnionych z obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz dokonania zgłoszenia.
• Utworzenie Bazy Projektów Budowlanych.
• Wprowadzenie kar za nieterminowe wydawanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę.
• Usprawnienie procedury oddawania do użytkowania obiektów budowlanych.
• W zakresie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.
• Przywrócenie rzeczoznawstwa budowlanego, jako samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie.
• Rozszerzenie systemu Elektronicznego Dziennika Budowy.
• Wprowadzenie Elektronicznej Książki Obiektu Budowlanego.
• Wprowadzenie Elektronicznego Centralnego Rejestru osób posiadających Uprawnienia Budowlane (system e-CRUB).
• Rozbudowanie portalu E-budownictwo.
Większość zmian planowanej nowelizacji ma wejść w życie 1 stycznia 2023. Projekt nowelizacji Prawa budowlanego ma uprościć i przyspieszyć proces inwestycyjno-budowlany. Projektodawcy zaznaczają, że podstawowym założeniem nowelizacji jest dalsze zmniejszenie obciążeń zarówno dla inwestorów, jak też organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego. Podczas proponowanego szkolenia przeanalizujemy krok po kroku projektowane regulacje i przedstawimy zakres zmian ustawy Prawo budowlane oraz założenia wprowadzanej cyfryzacji procesu budowlanego.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Usystematyzowanie wiedzy z zakresu prawa budowlanego poprzez podsumowanie zmian w ustawie Prawo budowlane i przeanalizowanie planowanych nowelizacji.
• Zapoznanie z najnowszymi projektowanymi zmianami Prawa budowlanego oraz wprowadzaną cyfryzacją administracyjnego procesu budowlanego.
• Poznanie interpretacji znowelizowanych przepisów. Omawiane zmiany będą poparte przykładowymi sytuacjami z zakresu realizacji procesu inwestycyjno-budowlanego.
• Udział w dyskusji moderowanej dla zobrazowania najistotniejszych kwestii, dzięki której przygotujemy się na zmiany w otoczeniu prawnym.
• Uczestnicy otrzymają prezentację z wyciągiem przepisów prawnych, które uległy zmianie, a także wzorami wniosków.

zwiń
rozwiń
Program

1. Nowa ustawa Prawo budowlane od 1 stycznia 2023 r. Planowany zakres zmiany – wprowadzenie i kierunek zmian. Co się zmieni w przepisach?
2. Prawo budowlane w 2023 r. kończy z pozwoleniem na budowę!?
3. Nowe Prawo budowlane wprowadzi Bazę Projektów Budowlanych.
4. Kary za nieterminowe wydawanie decyzji.
5. Od 2023 r. bez obowiązku uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
6. Elektroniczny Dziennik Budowy.
7. Elektroniczna Książka Obiektu Budowlanego.
8. Prawo budowlane 2023 r. z systemem e-CRUB.
9. Cyfryzacja w budownictwie.
10. Dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów administracji publicznej – wydziałów budownictwa, pracownicy firm działających w branży budowlanej oraz wszystkie osoby, które uczestniczą w procesie budowlanym. Szkolenie pozwoli na rozszerzenie umiejętności i kompetencji w zakresie przepisów regulujących prawidłową realizację procesu inwestycyjnego oraz zastosowanie ich w praktyce.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, administratywista, urbanista, trener. Autor publikacji naukowych z zakresu prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego, utrzymania obiektów budowlanych, specustawy drogowej, ochrony zabytków oraz postępowania administracyjnego. Prelegent międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych, autor szkoleń z zakresu prawa budowlanego i umów zawieranych w procesie budowlanym, planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony przyrody, ochrony zabytków, postępowania administracyjnego. Autor kilkudziesięciu opracowań planistycznych. Doświadczenie zawodowe zdobyte w jednostce samorządu terytorialnego oraz sektorze prywatnym. Wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków europejskich, w tym z branży budowlanej. Członek Stowarzyszenia Urbaniści Polscy.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 16 grudnia 2022 r.