Proces inwestycyjny w budownictwie w świetle ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

PROGRAM I KARTA ZGŁOSZENIA

SPRAWDŹ NASZE WAKACYJNE CENY NA SZKOLENIA

SPECJALNE WAKACYJNE PAKIETY PROMOCYJNE
„WCZEŚNIEJ=TANIEJ”, „RAZEM=TANIEJ”, „Z PRZYJACIELEM”

Więcej informacji: Wakacje z FRDL- nasze szkolenia w letnich cenach

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w spotkaniu, podczas którego nasz ekspert przedstawi Państwu zagadnienia związane z ochroną zabytków w gminie ale w kontekście planowanych czy też realizowanych inwestycji budowlanych. Wszystko to w kontekście aktualnych przepisów prawnych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Przybliżenie specyfiki postępowań w procesie budowlanym mającym za przedmiot obiekty zabytkowa lub obiekty znajdujące się na obszarach zabytkowych. Przepisy prawa zawierają szereg zróżnicowanych wymogów uzyskania uzgodnień, opinii, pozwoleń i zezwoleń w zależności od tego z jaka formą ochrony zabytków mamy do czynienia. Szkolenie ma stanowić przewodnik po tych wszystkich formach działania organów konserwatorskich z którymi może spotkać się inwestor w procesie budowlanym.

zwiń
rozwiń
Program

1. Ogólne zagadnienia z dziedziny prawa administracyjnego: 

a. źródła prawa,
b. akty administracyjne,
c. kary administracyjne, 
d. właściwość organów, współdziałanie,
e. Prawo budowlane, planowanie przestrzenne, 
f. rejestry i ewidencje,

zwiń
rozwiń
Adresaci

Zarządcy nieruchomości, pracownicy wydziałów nieruchomości w JST oraz w spółdzielniach mieszkaniowych, a także instytucji planujących i prowadzących remonty w obiektach zabytkowych, architekci, pracownicy instytucji przygotowujących dokumentacje oraz prowadzących nadzory w trakcie remontów.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, praktyk, ukończył studia podyplomowe „Kontrola jakości stosowania prawa przez organy samorządu terytorialnego” na Uniwersytecie Łódzkim. W latach 2009-2019 członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. Były doradca ministra i ekspert w Ministerstwie Sprawiedliwości. Doświadczony trener i wykładowca szkoleniowy, współautor publikacji z zakresu Prawa budowlanego, inwestycji budowlanych.
 

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 310 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl lub mailem na adres: szkolenia@okst.pl do 20 lipca 2021 r.