Reforma systemu planowania przestrzennego

Problematyka planowania przestrzennego jest wciąż aktualna i budzi wiele dylematów prawnych. Planowanie przestrzenne to styk różnych dyscyplin i ma to wpływ na wykładnię przepisów. Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego omówione zostaną ostatnie zmiany w planowaniu przestrzennym.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas zajęć przedstawimy najnowszą wersję projektu reformy systemu planowania przestrzennego, która jest przygotowywana przez Ministra Rozwoju i Technologii. Planowane zmiany w znacznym stopniu dotyczą zadań miast i gmin, istotnie zmieniając zasady prowadzenia polityki przestrzennej oraz prawa i obowiązki władz lokalnych w tym zakresie.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Przedstawienie założeń i projektów opracowywanych w ramach reformy – nie tylko w zakresie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ale i innych ustaw, w tym ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych czy ustawy o gospodarce nieruchomościami.
  • Zdobycie wiedzy i przygotowanie do wdrożenia nowych regulacji i zrozumienie ewentualnych zmian, które mogą zachodzić w toku dalszych prac nad projektami.
zwiń
rozwiń
Program

1. Założenia zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
2. Zmiany w zakresie aktów planistycznych – rodzaje, charakterystyka i tryb tworzenia.
3. Regulacje w zakresie partycypacji społecznej.
4. Zintegrowany Plan Inwestycyjny.
5. Nowy model opłat planistycznej i odszkodowania związanego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
6. Nowe regulacje w zakresie procedury wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznej i decyzji o warunkach zabudowy.
7. Zmiany zasad wydawania warunków zabudowy.
8. Rejestr urbanistyczny.
9. Pozostałe zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
10. Zmiany w przepisach ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
11. Zmiany w przepisach ustawy o gospodarce nieruchomościami.
12. Zmiany w zakresie pozostałych ustaw szczególnych.
13. Przepisy przejściowe i dostosowujące.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy wydziałów planowania przestrzennego i nieruchomości.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny specjalizujący się w prawie administracyjnym, były członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu. Doradza przedsiębiorstwom energetycznym w zakresie dotyczącym prawa nieruchomości i urządzeń przesyłowych. Prowadzi szkolenia dla urzędników administracji samorządowej i dla przedsiębiorców przesyłowych. Autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego. Prowadzi blog prawniczy www.warunki-zabudowy.com.pl.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 28 czerwca 2022 r.