Regulacja stanu prawnego pasów drogowych dróg publicznych Jednostek Samorządu Terytorialnego

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie regulacja stanu prawnego dróg

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu podczas którego zapoznamy uczestników z zagadnieniami dotyczącymi przepisów i procedur regulowania praw do nieruchomości zajętych lub przeznaczonych pod drogi publiczne. Przedstawione zostaną przepisy prawne, na podstawie których możliwe jest przejęcie przez JST prawa własności nieruchomości zajęty pod pasy drogowe i ich zastosowanie w praktyce. Omówione zostaną również zagadnienia przejścia własności z mocy prawa oraz przepisów umożliwiających regulację stanów prawnych tzw. zaszłości.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę teoretyczną opartą na przykładach oraz ugruntowanym orzecznictwie sądów w zakresie przejmowania nieruchomości przeznaczonych lub wykorzystywanych pod drogi publiczne. Zdobyta wiedza umożliwi regulację stanów prawnych zarówno tzw. zaszłości jak i bieżącego nabywania nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych należących do jednostek samorządu terytorialnego.

zwiń
rozwiń
Program

I. Drogi w rozumieniu ustawy o drogach publicznych:
1. Definicja drogi publicznej.
2. Definicja pasa drogowego.
3. Kategorie dróg publicznych.
4. Zaliczanie dróg do odpowiedniej kategorii oraz konsekwencje przejścia własności wraz ze zmianą kategorii.
5. Drogi wewnętrzne.
II. Omówienie procedur nabywania nieruchomości pod pasy drogowe do zasobów nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego w szczególności na podstawie:
1. Art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – specustawa drogowa.
2. art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.
3. art. 73 ustawy z 13 października 1998 roku – przepisy wprowadzające ustawy reformujące administracje publiczną.
4. Art. 5 ustawy z 10 maja 1990r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych – komunalizacja na rzecz gminy.
5. art. 60, 64 ustawy z dnia 13 października 1998 roku przepisy wprowadzające ustawę reformującą administrację publiczną – przekazanie własności Skarbu Państwa na rzecz powiatu i województwa.
6. Art. 13 ust. 2 i art. 24 ust.5 ustawy z 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa – przekazanie nieodpłatne nieruchomości z zasobu KOWR na rzecz JST.
7. Art. 54 ust.4 ustawy z 10 lipca 2015r. o Agencji Mienia Wojskowego - przekazanie nieodpłatne nieruchomości z zasobu AMW na rzecz JST.
8. Art. 38e ustawy o lasach – zamiana.
9. Art. 39 ust. 3 i 4 ustawy z 8 września 2000r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe” - przekazanie nieodpłatne dróg od PKP na rzecz JST.
10. Zasiedzenie.
III. Pytania.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy gmin, powiatów, urzędów marszałkowskich, urzędów wojewódzkich oraz pracownicy zarządów dróg miejskich, powiatowych, wojewódzkich, zajmujący się regulowaniem stanów prawnych nieruchomości zajętych pod drogi publiczne.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Z wykształcenia inżynier geodeta – wieloletni pracownik administracji samorządowej z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem. Na co dzień kierująca wydziałem gospodarki nieruchomościami. Od kilku lat trenerka prowadząca szkolenia o tematyce z zakresu gospodarki nieruchomościami, geodezji i postępowań administracyjnych. Przede wszystkim praktyk w przedstawianej tematyce.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 319 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 9 sierpnia 2021 r.