• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Skuteczne sposoby egzekwowania roszczeń za wady i błędy projektowe i budowlane

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Cele i korzyści
 • Na zajęciach zostanie wskazane uczestnikom, kto i na jakim etapie realizacji robót budowlanych może generować wady i w związku z tym jak ich unikać.
 • Wskażemy także, jakie mechanizmy „ochronne” zwarte w przepisach prawa mogą wykorzystywać wykonawcy, aby uchylać się od usuwania wad.
 • Przedstawimy uczestnikom, jakie zasady i procedury powinni stosować, aby skutecznie dochodzić swoich praw w dochodzeniu usuwania wad.
 • Zostaną przedstawione procedury i zasady związane z egzekwowaniem uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji.
 • Uczestnicy zajęć dowiedzą się, jaką dokumentację związaną z robotami budowlanymi powinni mieć, aby skutecznie później dochodzić usuwania usterek.
 • Wskazane zostanie:
 • Z jakich tytułów prawnych można korzystać przy dochodzeniu usuwania usterek?
 • Kto i w jakim zakresie ma tytuł prawny do dochodzenia usuwania usterek?
 • Jakie są terminy dochodzenia usterek?
zwiń
rozwiń
Program
 1. Odpowiedzialność inwestorów, projektantów, wykonawców i zarządców nieruchomości za wady i błędy budowlane:
 2. Prawa i obowiązki poszczególnych uczestników procesu inwestycyjnego.
 3. Za jakie błędy odpowiada projektant, wykonawca i inwestor?
 4. Jaką dokumentacją obwarować rozpoczęcie prac, aby zabezpieczyć się na okoliczność wystąpienia wad i błędów?
 5. Jakie działania podjąć, gdy wady zostaną zauważone po zakończeniu i odbiorze prac inwestycyjnych/ remontowych?
 6. Jak skutecznie zareklamować wadliwe prace budowlane i wyegzekwować ich naprawę?
 7. Skuteczne egzekwowanie od wykonawcy usunięcia stwierdzonych usterek budowlanych:
 8. Jak stwierdzić, które wady należy usunąć, a w przypadku których jest to nieopłacalne?
 9. Jak udowodnić i wyegzekwować naprawę popełnionych błędów oraz usunięcie szkód?
 10. Jak dochodzić reklamacji w procesie budowlanym na linii inwestor – projektant – wykonawca – użytkownik.
 11. W jakich sytuacjach opłaca się postępowanie polubowne, a kiedy koniecznie należy wkroczyć na drogę sądową?
 12. Jak postępować w przypadku wykonawca zbankrutował lub rozwiązał działalność?
 13. Co zrobić w przypadku, gdy wykonawcy nie stać na usunięcie spowodowanych wad? – możliwe rozwiązania prawne i umowne.

NA ZAJĘCIACH ODPOWIEMY NA PYTANIA:

 • Na jakie dokumenty zwracać szczególna uwagę w procesie realizacji inwestycji?
 • Kto ma tytuł prawny do występowania w sprawach rękojmi?
 • Czym różni się rękojmia od gwarancji i kiedy rozpoczyna się ich bieg, a kiedy kończy?
 • Jakie są prawa i obowiązki administratora w zakresie egzekwowania usterek?
 • Jak należy postępować przy egzekwowaniu usterek, aby nie utracić uprawnień?
zwiń
rozwiń
Zajęcia skierowane do:

zarządców, administratorów i właścicieli budynków i budowli; osób odpowiedzialnych za zarządzanie nieruchomościami, zarządców obiektów użyteczności publicznej oraz spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, którzy w ramach swojej działalności realizują roboty budowlane, remontowe, modernizacje oraz nadbudowy.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

licencjonowany zarządca nieruchomości, licencja nr 7687, uzyskana w roku 2001. Od początku lat 90 zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami spółdzielni mieszkaniowej, deweloperów, wspólnot mieszkaniowych i podmiotów gospodarczych. Posiada doświadczenie w realizacji inwestycji, w tym w poszukiwaniu terenów pod inwestycje oraz ich przygotowaniu i prowadzeniu. Jest autorem branżowych publikacji, wykładowcą na kursach związanych z rynkiem nieruchomości.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena:
279 zł netto/os.
Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.

Zgłoszenia:
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: szkolenia@frdl.org.pl, faksem lub poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl do 16 września 2020 r.
UWAGA: LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!