Śląskie Forum Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości. Ustawa rewitalizacyjna i obowiązki gminy związane z miejscowym planem rewitalizacji

Ważne informacje o szkoleniu

INFORMACJE O SZKOLENIU:

W trakcie stacjonarnego spotkania uczestnikom zostanie przekazana praktyczna wiedza niezbędna do prawidłowego prowadzenia działań rewitalizacyjnych. Przedstawimy konkretne przykłady rewitalizacji. Zaprezentujemy dobre praktyki w tym zakresie.

INFORMACJE O ŚLĄSKIM FORUM GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I NIERUCHOMOŚCI:

Przy okazji serdecznie zachęcamy pracowników wydziałów gospodarki przestrzennej i nieruchomości, aby przystąpić do Śląskiego Forum Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości.
Celem Forum jest: podnoszenie poziomu wiedzy i doskonalenie umiejętności osób zajmujących się planowaniem przestrzennym i gospodarowaniem nieruchomościami w jednostkach samorządu terytorialnego przez działalność szkoleniową, konsultacje oraz wzajemne wspieranie się członków Forum poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w ich codziennej pracy.
Mamy również nadzieję, że dzięki aktywności członków, Forum spełni ważną rolę opiniotwórczą w procesie tworzenia prawa samorządowego w zakresie planowania przestrzennego i gospodarowania nieruchomościami.
Członkowie Forum biorą udział w spotkaniu szkoleniowym organizowanym raz na kwartał w ramach kwartalnej składki. W przypadku braku możliwości uczestniczenia w spotkaniu, członek Forum, może wyznaczyć zastępcę, który korzysta ze szkolenia w ramach składki.
Aby stać się członkiem Forum należy wypełnić deklarację członkowską (do pobrania na stronie www.okst.pl w zakładce „FORA”) i przesłać ją na adres koordynatora. Na stronie znajdziecie Państwo również statut Forum oraz inne niezbędne informacje.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • podniesienie wiedzy przedstawicieli miast i gmin w zakresie procesu rewitalizacji i narzędzi tam funkcjonujących,
 • dostosowanie wiedzy do zmieniającego się otoczenia prawnego,
 • zaprezentowanie konkretnych przykładów i dobrych praktyki w zakresie rewitalizacji,
 • możliwość skonsultowania wątpliwości w zakresie ustawy rewitalizacyjnej z ekspertem,
 • możliwość bezpośredniej wymiany doświadczeń.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Podstawy prawne procesu rewitalizacji w Polsce.
 2. Programy rewitalizacji w okresie przejściowym.
 3. Wpływ partycypacji na kształt procesu rewitalizacji, w tym rola Komitetu Rewitalizacji.
 4. Typy obszarów rewitalizacji.
 5. Cechy i struktura gminnego programu rewitalizacji.
 6. Narzędzia ustawy o rewitalizacji.
 7. Dobre przykłady.
 8. Dyskusja.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy wydziałów planowania przestrzennego i nieruchomości w jednostkach samorządu terytorialnego, osoby odpowiedzialne w gminach za działania rewitalizacyjne.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, administratywista, urbanista, trener, doktorant, autor publikacji naukowych z zakresu prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony zabytków oraz postępowania administracyjnego. Prelegent międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych, autor szkoleń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony przyrody, ochrony zabytków, postępowania administracyjnego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Szkolenie będziemy realizowali w formie stacjonarnej w siedzibie Ośrodka, ul. Moniuszki 7; Katowice, III piętro.

Cena: członkowie Śląskiego Forum Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości w ramach składki, pozostałe osoby: 470 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.