Służebności przesyłu na nieruchomościach publicznych

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy na szkolenie z gospodarki nieruchomościami, którego tematem będzie służebność przesyłu.

Ważne informacje o szkoleniu

Jedną z form udostępniania nieruchomości publicznych są służebności. Służebności przesyłu ustanawiane są tam gdzie lokalizowana jest lub będzie infrastruktura techniczna (np. sieć energetyczna, wodno-kanalizacyjna, ciepłownicza, gazownicza, światłowodowa itp.). W całym kraju inwestycji infrastrukturalnych jest coraz więcej, a co za tym idzie na nieruchomościach publicznych również. Wymusza to usystematyzowanie wiedzy i opracowanie procedur w tym zakresie w jednostkach samorządu terytorialnego celem sprawnego udostępniania nieruchomości publicznych przedsiębiorcom przesyłowym. Ponadto niezbędne jest również podjęcie działań w zakresie uregulowania stanu prawnego na nieruchomościach publicznych, na których są już zlokalizowane urządzenia przesyłowe bez tytułu prawnego. Proponowane szkolenie ma na celu przybliżenie zagadnień ustanawiania służebności przesyła na nieruchomościach publicznych w ramach ich racjonalnego wykorzystywania.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zapoznanie uczestników z tematyką ustanawiania ograniczonego prawa rzeczowego, jakim są służebności przesyłu ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.
• Uczestnicy zostaną zapoznani z uregulowaniami prawnymi w zakresie omówienia procedur prawidłowego ustanawiania służebności przesyłu na gruntach publicznych w oparciu o kodeks cywilny z uwzględnieniem przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustaw samorządowych oraz z orzecznictwem sądów.

zwiń
rozwiń
Program

1. Ustanawianie służebności przesyłu na nieruchomościach Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego:
• Definicja służebności przesyłu.
• Pojęcie urządzeń przesyłowych.
• Ustalenie pasa służebności - czym jest i czemu służy, jakie ograniczenia powoduje oraz jak prawidłowo go określić?
• Prawo własności urządzeń przesyłowych.
• Przedmiot, podmiot oraz zakres i treść umowy służebności przesyłu.
• Podmioty uprawnione do wyrażania zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu na gruntach publicznych.
• Podmioty wykonawcze.
• Tytuły prawne do korzystania z nieruchomości.
• Bezumowne korzystanie z nieruchomości publicznych przez przedsiębiorstwo przesyłowe.
• Roszczenie właścicieli z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości przez przedsiębiorstwo przesyłowe – o zapłatę, o ustanowienie służebności.
• Zasiedzenie służebności przesyłu.
2. Procedura ustanawiania służebności przesyłu na gruntach publicznych:
• Zgoda organu uchwałodawczego na ustanowienie służebności uchwał.
• Uchwały i/lub zarządzenia wykonawcze,
• protokoły uzgodnień, mapy z zakresem służebności przesyłu
• ustalanie wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności – operaty szacunkowe, zarządzenia ustalające stawki opłat.
• Ustanawianie służebności przesyłu – umowa cywilna (akt notarialny), orzeczenie sądowe.
3. Nieodpłatne ustanawianie służebności na gruntach publicznych.
4. Służebność przesyłu a ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości – podobieństwa i różnice.
5. Dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy administracji rządowej i samorządowej gospodarujących nieruchomościami oraz pracowników jednostek będących właścicielami sieci przesyłowych jak i firm zajmujących się budową i utrzymaniem infrastruktury technicznej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Z wykształcenia inżynier geodeta – wieloletni pracownik administracji samorządowej z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w dziedzinie geodezji i gospodarki nieruchomościami. Na co dzień kierująca wydziałem gospodarki nieruchomościami, gdzie między innymi prowadzi postępowania w omawianym zakresie oraz współpracuje z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz administracji rządowej. Od kilku lat trenerka prowadząca szkolenia z zakresu gospodarki nieruchomościami, geodezji i postępowań administracyjnych. Przede wszystkim praktyk w przedstawianej tematyce.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 299 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 4 czerwca 2021 r.