• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Świadectwa charakterystyki energetycznej po zmianach w 2023 roku

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będą świadectwa charakterystyki energetycznej, jako element gospodarki nieruchomościami.

Ważne informacje o szkoleniu

W pierwszym półroczu 2023 r. weszły w życie nowe przepisy ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz Prawa budowlanego, mające na celu dostosowanie przepisów krajowych do regulacji UE. Efektem tej nowelizacji ma być podniesienie jakości powstających budynków, w zakresie parametrów cieplnych i ekologicznych rozwiązań. Aby tak się stało, konieczne jest m.in. podniesienie jakości świadectw charakterystyki energetycznej. Podczas proponowanego szkolenia, prowadzonego przez doświadczonego praktyka, uczestnicy nabędą wiedzę niezbędną do zrozumienia wymogów prawnych i technicznych związanych z przygotowaniem świadectw charakterystyki energetycznej.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zapoznanie uczestników szkolenia z najnowszymi zmianami w ustawie o charakterystyce energetycznej budynków oraz związanych z tym obowiązków z zakresu ustawy Prawo budowlane.
  • Aktualizacja wiedzy z zakresu charakterystyki energetycznej budynków oraz obowiązujących przepisów prawa.
  • Zrozumienie wymogów prawnych i technicznych związanych z przygotowaniem świadectw charakterystyki energetycznej.

 

zwiń
rozwiń
Program

1. Przepisy dotyczące charakterystyki energetycznej – podstawa prawna i zakres wprowadzonych zmian. 
2. Istota i cel charakterystyki energetycznej.
3. Świadectwo charakterystyki energetycznej: 
• podmioty zobowiązane, 
• uprawnienia w zakresie ich sporządzania, 
• zakres oraz treść świadectwa, 
• forma jego sporządzenia.
4. Weryfikowanie świadectw charakterystyki energetycznej. 
5. Obowiązki dotyczące przekazania świadectwa charakterystyki energetycznej.
6. Ogłoszenia i reklamy zbycia lub najmu budynku.
7. Zakończenie budowy i pozwolenie na użytkowanie- wprowadzone zmiany.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy wydziałów nieruchomości, osoby, które zarządzają mieniem własności publicznej, zarządcy budynków, administratorzy nieruchomości, właściciele obiektów i budowli, którzy chcą lepiej zrozumieć wymagania dotyczące sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej i znaleźć sposoby na poprawę efektywności energetycznej swoich budynków, członkowie i zarządcy wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych, architekci, inżynierowie budownictwa, wykonawcy, projektanci instalacji grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, rzeczoznawcy budowlani.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, była wiceminister rozwoju, pracy i technologii. Ekspert w zakresie energetyki, zrównoważonego rozwoju, ekologii, zagospodarowania przestrzennego. W latach 2011-2019 pełniła funkcję pozaetatowego członka Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Doświadczony trener i wykładowca szkoleniowy, autorka książek i artykułów.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia należy przesłać do 14 września 2023 r.