• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Trwały zarząd. Ustanawianie, wygaszanie, ustalanie opłat i ich aktualizacja

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Decyzja o ustanowieniu trwałego zarządu jest bardzo istotna z punku widzenia JST, dlatego proponujemy Państwu szkolenie, które wyjaśni najważniejsze problemy związane z gospodarowaniem nieruchomościami w tym zakresie.

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy Państwa do udziału w zajęciach których celem jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami dotyczącymi procedury ustanawiania trwałego zarządu na rzecz jednostek organizacyjnych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami oraz zapoznanie z prawami i obowiązkami trwałego zarządcy oraz właściciela nieruchomości.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Uczestnicy zdobędą wiedzę teoretyczną opartą na przykładach oraz ugruntowanym orzecznictwie sądów administracyjnych w zakresie trwałego zarządu. Zostaną omówione procedury dot. ustanawiania, wygaszania oraz potwierdzania z mocy prawa trwałego zarządu wynikające z ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz innych ustaw (np.: specustawa drogowa).

zwiń
rozwiń
Program

1. Pojęcie trwałego zarządu.
2. Na czyją rzecz można ustanowić trwały zarząd.
3. Rodzaje nieruchomości przekazywanych w trwały zarząd.
4. Czas ustanowienia trwałego zarządu. Organ ustanawiający trwały zarząd.
5. Podmioty trwałego zarządu.
6. Ustanowienie trwałego zarządu – procedura.
7. Jaki organ jest organem właściwym a jaki organem nadzorującym zgodnie z art. 43 ustawy o gospodarce nieruchomościami?
8. Jakie prawa i obowiązki ma trwały zarządca?
9. Jakie prawa i obowiązki ma właściciel gruntu oddanego w trwały zarząd?
10. Procedura administracyjna w procesie ustanawiania trwałego zarządu.
11. Elementy decyzji ustanawiającej trwały zarząd – art. 45 UGN.
12. Operat szacunkowy jako podstawa ustalenia opłaty z tytułu trwałego zarządu i jej aktualizacji – omówienie procedury określania wartości nieruchomości do celu ustalenia (aktualizacji) opłaty za trwały zarząd.
13. Stawki procentowe, bonifikaty, opłaty z tytułu ustanowienia trwałego zarządu.
14. Aktualizacja opłat z tyt. trwałego zarządu – omówienie procedury.
15. Zaliczenie wartości nakładów w procedurze aktualizacji opłat.
16. Wygaszenie trwałego zarządu – kiedy na wniosek, a kiedy z urzędu.
17. Przekazanie trwałego zarządu między jednostkami.
18. Przekazanie w trwały zarząd części nieruchomości.
19. Wygaszenie trwałego zarządu zlikwidowanej jednostki.
20. Przekazanie trwałego zarządu jednostce przejmującej zadania zlikwidowanej jednostki.
21. Nabywanie trwałego zarządu z mocy prawa – omówienie przepisów szczególnych.
22. Wygaszenie trwałego zarządu przez wojewodę lub ministra ds. budownictwa.
23. Obowiązek potwierdzenia wygaśnięcia trwałego zarządu w momencie przekazania nieruchomości do KZN lub do AMW – wydanie decyzji.
24. Trwały zarząd na drogach publicznych.
25. Przekształcenie zarządu w trwały zarząd – art. 199 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
26. Ewidencjonowanie nieruchomości oddanych w trwały zarząd.
27. Dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich i urzędów wojewódzkich zajmujący się wydawaniem decyzji ustanawiających trwały zarząd oraz pracownicy jednostek organizacyjnych gmin, powiatów, województw oraz Skarbu Państwa zajmujący się gospodarowaniem nieruchomościami jako trwali zarządcy.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletni pracownik administracji samorządowej z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w prezentowanej dziedzinie. Na co dzień kierująca wydziałem gospodarki nieruchomościami. Od kilku lat trenerka prowadząca szkolenia z zakresu geodezji, gospodarki nieruchomościami i postępowań administracyjnych. Przede wszystkim praktyk we wskazanej tematyce.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 299 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 25 marca 2021 r.