Użytkowanie wieczyste po przekształceniach i zmianach

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszam na szkolenie, którego przedmiotem jest użytkowanie wieczyste wraz z omówieniem zmian w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu podczas którego uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z pełną procedurą postępowania w zakresie użytkowania wieczystego wraz z omówieniem najnowszych zmian do ustawy o gospodarce nieruchomości oraz sytuacją prawną i faktyczną po przekształceniach.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Omówienie zagadnień związanych z ostatnimi zmianami do ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie użytkowania wieczystego m.in. umarzanie należności cywilnoprawnych, zmiana stawki procentowej opłaty.
• Omówienie sytuacji prawnej nieruchomości po przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości ustawą z dnia 20 lipca 2018r oraz możliwości przekształcenia na wniosek z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
• Usystematyzowanie zagadnień w zakresie sytuacji prawnej po przekształceniach użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

zwiń
rozwiń
Program

1. Użytkowanie wieczyste – omówienie podstawowych zagadnień oraz wprowadzonych w 2018 i 2019 r. zmian:
• Ustanawianie, wygaszanie, cele użytkowania wieczystego, stawki procentowe oraz opłaty i ich aktualizacja.
• Nowa stawka procentowa opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu pod garażami i stanowiskami postojowymi - obowiązek zmiany i dostosowania w ciągi 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy – termin obowiązywania nowej stawki.
• Zakaz ustanawiania użytkowania wieczystego – art. 13 ust. 2b UGN.
2. Omówienie zmian do ustawy o gospodarce nieruchomościami z 13 czerwca 2019 r., w szczególności:
• Zmiany art. 12a – powrót do starosty umarzania, odraczania terminu płatności lub rozkładania na raty należności cywilnoprawnych.
• Rozszerzenie zakresu podmiotów na rzecz których będzie możliwe ustanawianie użytkowania wieczystego – zmiana art. 13 ust. 2b.
• Zmiany w procedurze aktualizacji stawki procentowej w skutek zmiany celu użytkowania wieczystego, który nastąpił poprzez „trwałą zmianę sposobu korzystania”.
• Ustalenie trwałej zmiany sposobu korzystania z nieruchomości.
• Przedstawienie użytkownikowi wieczystemu przez organ propozycji zmiany celu w formie oświadczenia – omówienie procedury.
• Wniosek użytkownika wieczystego o zmianę celu – omówienie procedury.
• Zgodne oświadczenie stron w zakresie zmiany celu w skutek trwałej zmiany sposobu korzystania z nieruchomości.
• Powództwo do sądu – brak zgody na zmianę celu – pominięcie SKO w procedurze skargowej,
• Ustalenie opłaty za zmianę celu.
3. Przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności:
• Jakie nieruchomości się przekształciły ustawą z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
• Jakie nieruchomości mogą być przekształcone na mocy ustawy z 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości?
• Usystematyzowanie przekształceń oraz tego co zostaje w użytkowaniu wieczystym.
4. Dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich oraz wojewódzkich zajmujący się gospodarowaniem nieruchomościami publicznymi lub ich nadzorem, a w szczególności osoby prowadzące sprawy z zakresu użytkowania wieczystego i jego przekształcania w prawo własności. Jak również deweloperzy, przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych, zarządcy nieruchomości, rzeczoznawcy majątkowi oraz inne osoby prawne lub fizyczne zainteresowane zagadnieniami użytkowania wieczystego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Z wykształcenia inżynier geodeta – wieloletni pracownik administracji samorządowej z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w dziedzinie geodezji i gospodarki nieruchomościami. Na co dzień kierująca wydziałem gospodarki nieruchomościami, gdzie między innymi prowadzi postępowania w omawianym zakresie oraz współpracuje z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i administracji rządowej. Od kilku lat trenerka prowadząca szkolenia z zakresu gospodarki nieruchomościami, geodezji i postępowań administracyjnych. Przede wszystkim praktyk w przedstawianej tematyce.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 299 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 12 maja 2021 r.