Wykorzystywanie nieruchomości gminnych na podstawie umów dzierżawy

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu, podczas którego omówimy zasady zawierania korzystnych dla gminy umów dzierżawy nieruchomości. Podczas zajęć wskażemy jak zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz procedurami wydzierżawiać gminne nieruchomości, jak prawidłowo konstruować umowy, oraz podpowiemy, na które kwestie należy zwracać szczególną uwagę przy wydzierżawianiu nieruchomości. Prowadząca omówi procedury dotyczące wydzierżawiania nieruchomości skupiając się na praktycznych aspektach, m. in. na sposobie ustalania stawek czynszu czy prowadzeniu negocjacji oraz kwestiach budzących wątpliwości i niejasności tj. odszkodowania i roszczenia. Szkolenie skierowane jest do pracowników jst, zajmujących się oddawaniem nieruchomości w dzierżawę, szczególnie pracowników rozpoczynających pracę, a także tych z wieloletnim stażem, którzy chcą zweryfikować swoją wiedzę i umiejętności stosowania przepisów w codziennej pracy.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Wskazanie podstaw prawnych z zakresu dzierżawienia nieruchomości przez gminy, w tym kompetencji organów gminy, prawidłowego procesu wydzierżawiania gruntów: od ogłoszenia nieruchomości, po sporządzenie uchwały.
 • Przedstawienie zasad wydzierżawiania nieruchomości gminnych w praktyce.
 • Omówienie krok po kroku zasad dotyczących sporządzania poprawnych umów dzierżawy. Przeprowadzenie przykładowej analizy umowy dzierżawy.
 • Poznanie trudności związanych z dzierżawą nieruchomości gminnych oraz sposobów ich unikania, możliwość rozwiązania kwestii problemowych.
 • Zapoznanie z najczęściej występującymi błędami i nieprawidłowościami w procedurze wydzierżawiania nieruchomości.
 • Przegląd najnowszego orzecznictwa dotyczącego umów dzierżawy i umów najmu oraz wyników kontroli NIK.
 • Uzyskanie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, możliwość konsultacji kwestii problemowych.
zwiń
rozwiń
Program

1. Ewidencja nieruchomości i plany wykorzystania nieruchomości, wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości.
2. Dzierżawa, jako forma władania rzeczą w polskim prawie. Charakter i istota dzierżawy.
3. Podstawy prawne dzierżawienia nieruchomości przez gminy.
4. Zasady wydzierżawiania gruntów:

 • kompetencje rady gminy i wójta/burmistrza/prezydenta miasta,
 • sporządzanie i ogłaszanie wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy – zasada jawności,
 • negocjacje i ustalanie kwoty czynszu,
 • uchwały określające zasady wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony,
 • wydzierżawianie gruntów w drodze przetargu.

5. Umowa dzierżawy:

 • zasada swobody zawierania umów,
 • forma zawarcia umowy,
 • obligatoryjne składniki umowy,
 • zapisy umowy korzystne dla gmin.

6. Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntów.
7. Roszczenia w zakresie wydania przedmiotu umowy, posesoryjnie i odszkodowawcze.
8. Przykłady umów w praktyce – analiza umowy dzierżawy.
9. Przedawnienie zaległości i egzekucja.
10. Najnowsze orzecznictwo dotyczące umów dzierżawy. Kontrola NIK.
11. Dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy wydziałów nieruchomości w gminach i miastach, wszystkie osoby zaangażowane w wydzierżawianie nieruchomości gminnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk, radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, nieruchomości. Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia dla jsfp, w szczególności jst i ich jednostek organizacyjnych. Doświadczona trenerka, wysoko oceniana na szkoleniach za trafny i jasny przekaz, występująca w roli eksperta na forach samorządowych, działających przy FRDL. Autorka licznych komentarzy i opinii prawnych.

zwiń
rozwiń