Zasady i warunki ewidencyjnego podziału nieruchomości w świetle ustawy o gospodarce nieruchomościami

Zapraszamy Państwa na szkolenie z zakresu gospodarki nieruchomościami, którego tematem będą podziały nieruchomości.

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy do udziału w Webinarium, którego kompleksowo i praktyczny sposób omówimy zagadnienia z zakresu podziału nieruchomości. Podczas zajęć zostaną omówione pojęcia i instytucje prawne związane z podziałem nieruchomości. Ponad to Uczestnicy zostaną zapoznani z aktualnym orzecznictwem z zakresu gospodarki nieruchomościami. Zajęcia stanowią kompendium aktualnie obowiązujących przepisów i pozwalają pracownikom instytucji publicznych i przedsiębiorstw na prawidłowe działanie w obszarze gospodarki nieruchomościami. Celem jest podniesienie kwalifikacji w zakresie ewidencyjnego podziału nieruchomości, a także wymiana doświadczeń z ekspertem oraz innymi Uczestnikami spotkania.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Omówienie przepisów prawa związanych z gospodarką nieruchomościami, regulacji wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami, przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących nieruchomości.
 • Poznanie zasad prawidłowego prowadzenia postępowań z zakresu podziałów nieruchomości z uwzględnieniem obowiązujących przepisów oraz aktualnego orzecznictwa.
 • Zdobycie wiedzy na temat przepisów dot. gospodarki nieruchomościami, ich interpretacji oraz umiejętności stosowania.
 • Poznanie najczęściej popełnianych błędów i nieprawidłowości oraz wskazówek prawidłowego postępowania w zakresie dokonywania podziałów nieruchomości.
 • Uzyskanie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania z omawianej tematyki podczas zajęć.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Podział ewidencyjny (geodezyjny) nieruchomości.
 2. Ustawowe zasady podziału nieruchomości.
 3. Przedmiotowy zakres stosowania przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.
 4. Wyłączenie stosowania przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.
 5. Wykorzystywanie nieruchomości na cele rolne i leśne.
 6. Zakres wyłączenia stosowania przepisów ustaw o gospodarce nieruchomościami wobec podziału nieruchomości rolnych i leśnych.
 7. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
 8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
 9. Wymóg zapewnienia wydzielanym działkom gruntu dostępu do drogi publicznej.
 10. Wydzielenie działki o powierzchni poniżej 0,3000 ha.
 11. Zgodność podziału nieruchomości z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
 12. Postanowienie opiniujące.
 13. Podział nieruchomości w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 14. Uwarunkowanie dopuszczalności dokonania podziału nieruchomości w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 15. Pojęcie niesprzeczności podziału z obowiązującym prawem.
 16. Zawieszenie postępowania podziałowego.
 17. Obszar objęty obowiązkiem sporządzenia planu miejscowego.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy JST wykonujący zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego. Osoby, które zajmują się lub chcą zajmować się zawodowo gospodarką nieruchomościami w administracji samorządowej oraz samorządowych kolegiach odwoławczych. Przedsiębiorcy, prawnicy, geodeci i urbaniści, którzy zajmują się gospodarką nieruchomościami lub planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym oraz usługami doradczymi w tym zakresie. Osoby, które z powodów zawodowych lub zaangażowania działania na szczeblu lokalnym chcą stale aktualizować swoją wiedzę z zakresu gospodarki nieruchomościami, absolwenci studiów prawniczych, administracyjnych, samorządu terytorialnego, gospodarki przestrzennej i pokrewnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik i ekonomista. Absolwent prawa na Uniwersytecie Warszawskim oraz finansów i rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej. Doktorant z zakresu nauk prawnych na Uniwersytecie Warszawskim prowadzący badania dotyczące regulacji energetyki, teorii regulacji, zarządzania publicznego i administracji publicznej. Dydaktyk prowadzący zajęcia dla studentów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Menedżer ds. prawnych w spółce z sektora energetyki odnawialnej i budownictwa energetycznego. Ekspert organizacji pozarządowych. Ekspert z zakresu sektora energetycznego zarówno z perspektywy inwestycyjnej, budowlanej, eksploatacyjnej, jak i obrotu. Analityk polityk publicznych zajmujący się w szczególności polityką energetyczną, mieszkaniową i rozwoju gospodarczego. Specjalista w przedmiocie Regulatory Affairs/Public Affairs.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz do 11 października 2022 r.

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.