Zmienione zasady uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę. Projekt budowlany i wniosek w formie elektronicznej

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Szanowni Państwo, podczas szkolenia przekażemy Państwu wiedzę o najnowszych zmianach w prawie budowlanym. Omówiony zostanie aktualny stan prawny związany z ostatnimi zmianami w prawie budowlanym.Informacje przekazane podczas szkolenia on-line, o najnowszych zmianach w prawie budowlanym będą przydatne podczas Państwa codziennej pracy

Ważne informacje o szkoleniu

Zasady uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę w ostatnim okresie ulegają ciągłym zmianom, co sprawia sporo kłopotów inwestorom budowlanym i reprezentującym ich projektantom. Od września zeszłego roku mamy całkowicie zmienione rozporządzenie wykonawcze o projekcie budowlanym, zmienił się też zakres rzeczowy tego projektu wymagający złożenia wraz z wnioskiem w organie administracji architektoniczno-budowlanej. A jednocześnie, do 18 września tego roku, można, na mocy przepisów przejściowych, składać projekt budowlany wykonany wg poprzednich przepisów. I co ważne w tym przypadku cała budowa, prowadzona będzie aż do końca w trybie przepisów poprzednich. Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu, które pozwoli poznać te wszystkie zawiłości, a co może uchronić przed błędami wydłużającymi procedurę uzyskania pozwolenia na budowę.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Poznanie aktualnych, ciągle ulegających zmianom zasad i procedur przy uzyskiwaniu decyzji administracyjnych o pozwoleniu na budowę i formalności pozwalających legalnie rozpocząć realizację robót budowlanych.

zwiń
rozwiń
Program

1. Decyzja administracyjna o pozwoleniu na budowę lub roboty budowlane jako standard przy rozpoczynaniu budowlanej realizacji.
2. Nowe rodzaje realizacji zwolnione z obowiązku uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę, nowy układ logiczny dotychczasowego art. 29 i 30 Prawa budowlanego/
3. Projekt budowlany po nowemu – podział na trzy części, ale jeszcze do 18 września 2021 roku działa przepis przejściowy.
4. Nowe zasady w zakresie uzyskiwania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych przy projektowani.
5. Dokumenty niezbędne do złożenia wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę:
• Krótki przegląd wymaganych decyzji administracyjnych wynikających z przepisów odrębnych.
• Dokumenty związane z wymogami Prawa budowlanego.
• Wniosek w formie elektronicznej.
6. Organy administracji publicznej właściwe w sprawach wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.
7. Strony postępowania administracyjnego przy wydawaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, odmienne regulacje Kodeksu postępowania administracyjnego i Prawa budowlanego, zmieniona w 2020 roku definicja obszaru oddziaływania.
8. Wykonalność, ostateczności i prawomocność decyzji o pozwoleniu na budowę, ewentualność powtórnego wszczęcia postępowania, ewentualność stwierdzenia nieważności decyzji, wprowadzony okres ochronny po upływie 5 –lat.
9. Formalności niezbędne dla legalnego rozpoczęcia wykonywania robót budowlanych.
10. Pytania, odpowiedzi, dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy JST wydziałów budownictwa, przedstawiciele inwestora budowlanego lub projektantom, którym inwestorzy zlecają załatwianie tych spraw.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Członek zarządu Fundacji Edukacji Menedżerskiej Budowlanych. Aktywnie uczestniczy w pracach Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Pełni nadzory budowlane, posiada uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego. Prowadzi szkolenia za zakresu procesu inwestycyjnego w budownictwie oraz zmian w prawie budowlanym. Posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w branży konstrukcyjno-budowlanej, tytuł rzeczoznawcy budowlanego, doświadczony wykładowca.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 305 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 21 maja 2021 r.