Anonimizacja i pseudonimizacja danych osobowych. Metody i skutki prawne

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu na temat: Anonimizacja i pseudonimizacja danych osobowych. Metody i skutki prawne.

Ważne informacje o szkoleniu

Przekształcenie danych w sposób uniemożliwiający przyporządkowanie informacji do określonej osoby oraz przetwarzanie danych w celu ograniczenia możliwości identyfikacji osoby z możliwością ich przyporządkowania przez administratora są zasadami zdefiniowanymi w systemie prawnym ochrony danych osobowych. Proponujemy Państwu udział w zajęciach których przedmiotem jest zapoznanie z prawidłowymi zasadami anonimizacji i pseudonimizacji. Podczas szkolenia dokonamy analizy praktycznych zastosowań oraz wskażemy standardy anonimizacji i pseudonimizacji w kontekście ochrony danych osobowych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Poznanie podstaw prawnych zastosowania anonimizacji i pseudonimizacji.
 • Umiejętność rozróżnienia anonimizacji i pseudonimizacji.
 • Poznanie zasad anonimizacji przy dostępie do informacji publicznej i otwieraniu danych.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Anonimizacja i pseudonimizacja danych osobowych - podstawy prawne.
 2. Zasady i techniki anonimizacji.
 3. Anonimizacja jako środek ochrony danych osobowych.
 4. Praktyczne zastosowanie anonimizacji.
 5. Pseudonimizacja: zasady i techniki.
 6. Pseudonimizacja a anonimizacja.
 7. Pseudonimizacja jako środek ochrony danych osobowych.
 8. „Anonimizacja” w kontekście dostępu do informacji publicznej.
 9. „Anonimizacja” w kontekście otwierania danych i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy administracji publicznej, samorządowych jednostek organizacyjnych, placówek oświatowych, organizacji pozarządowych, wszystkich podmiotów administrujących i przetwarzających dane osobowe, inspektorzy ochrony danych osobowych oraz osoby odpowiedzialne za przetwarzanie danych osobowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych, radca prawny, praktyk w zakresie ochrony danych osobowych i udostępniania informacji. Jest wiceprezesem Stowarzyszenia Praktyków Prawa Ochrony Danych (SPOD). Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego oraz prawie samorządowym. Jest współautorką programu studiów podyplomowych z zakresu ochrony danych osobowych na WPiA UŁ. Jako ABI organizowała i nadzorowała system ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Łodzi. Jest autorką i współautorką kilkudziesięciu publikacji obejmujących problematykę ochrony danych osobowych oraz dostępu do informacji publicznej, w tym wielu monografii.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 319 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl-lodz.pl do 19 listopada 2021 r.