• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Orzecznictwo dotyczące naruszeń ochrony danych osobowych

Zapraszamy Państwa na szkolenie, przedmiotem którego będzie ochrona danych osobowych.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas Webinarium zostaną wskazane i omówione przez naszych ekspertów konkretne przypadki naruszeń ochrony danych osobowych, podejście UODO do sposobu reagowania na naruszenie oraz decyzje Urzędu ws. naruszeń. Uczestnikom wskażemy m.in. najczęściej występujące błędy popełniane przez ADO oraz IOD w związku z naruszeniami, a także omówione zostaną sposoby i możliwości działania w przypadku naruszenia ochrony danych na konkretnym przypadku.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Uczestnicy biorący udział w proponowanym Webinarium zdobędą wiedzę na temat:

  • sposobu unikania błędów prowadzących do naruszeń,
  • właściwego postępowania w związku z naruszeniem ochrony danych,
  • praktycznych rozwiązań technicznych i organizacyjnych w zakresie ochrony danych.
zwiń
rozwiń
Program

1. Wprowadzenie oraz najnowsze orzeczenia sądów na wybranych materiałach.
2. Bezprawne wykorzystanie danych osobowych przez JST na wybranym orzeczeniu sądu.
3. Udział IOD w procesie sądowym na wybranym przykładzie.
a. Świadek postepowania.
b. Oskarżony w procesie.
4. Orzeczenie sądu w zakresie realizacji praw podmiotu danych czyli art.15 do 22 RODO.
5. Orzeczenie sądu w zakresie odmowy wszczęcia postępowania przez UODO na wniosek osoby fizycznej.
6. Orzeczenie sądu w związku z korespondencja elektroniczną prowadzoną z osobą fizyczną zawierającą dane osobowe.
7. Orzeczenie sądu w zakresie stosowania środków technicznych i organizacyjnych w związku brakiem działań prowadzonych przez IOD.
8. Orzeczenie WSA w sprawie wniosku o wypłatę dodatku energetycznego w związku z nadmiarowym żądaniem podania danych osobowych.
9. Pytania/odpowiedzi.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Administratorzy danych osobowych Inspektorzy ochrony danych, audytorzy wewnętrzni w jednostkach, osoby odpowiedzialne za realizacje przepisów o ochronie danych osobowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener 1 - Inspektor ochrony danych w jednostkach budżetowych, audytor wiodący ISO 27001, nieetatowy współpracownik Instytutu studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w zakresie zajęć o tematyce ochrony danych osobowych w jednostkach publicznych, wieloletni prelegent na kursach i szkoleniach z zakresu ochrony danych osobowych.

Trener 2 - audytor wewnętrzny bezpieczeństwa informacji normy IOS27001, absolwent studiów podyplomowych na kierunku Inspektor Ochrony Danych. Aktywny członek stowarzyszenia inspektorów ochrony danych (SABI). Posiada doświadczenie w zakresie współpracy z administracją publiczną pełniąc funkcję inspektora ochrony danych oraz obsługując naruszenia ochrony danych. Prowadzi audyty ochrony danych osobowych, audyty bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz szkolenia dla pracowników, których tematyka związana jest z danymi osobowymi, prywatnością a także bezpieczeństwem informacji.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 7 października 2022 r.