• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Praktyczna analiza ochrony danych osobowych w sektorze publicznym

online
Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie ochrona danych osobowych w jednostkach sektora finansów publicznych.

 

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w zajęciach, podczas których przeanalizujemy podstawowe zagadnienia związane z ochroną danych osobowych w kontekście stosowania przepisów ustaw sektorowych w związku z wykonywaniem zadań własnych i zadań zleconych. Wyjaśnione zostaną wątpliwości w zakresie udostępnienia a powierzenia danych na konkretnych przykładach. Szkolenie będzie prowadzone w formule warsztatowej, omawiane zagadnienia prawne zostaną poparte licznymi przykładami z praktyki administracyjnej. Program zajęć ma charakter autorski, autorka – prowadząca zajęcia współpracuje na stałe z samorządem terytorialnym, co pozwala na stałą analizę przedmiotowego zagadnienia oraz bieżącą analizę linii orzeczniczej.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych w jednostkach sektora publicznego.
• Nabycie praktycznych umiejętności w zakresie stosowania przepisów o ochronie danych osobowych poprzez omówienie konkretnych rozwiązań zastosowań.
• Omówienie najczęściej pojawiających się problemów i wątpliwości wraz z prezentacją sposobów postępowania, które uczestnicy będą mogli wdrożyć w swoich jednostkach.
• Uczestnicy mogą przed szkoleniem przesłać konkretne pytania w przedmiotowym zakresie, odpowiedź może zostać udzielona podczas części warsztatowej.

zwiń
rozwiń
Program

1 Analiza wybranych zadań poszczególnych podmiotów w systemie ochrony danych osobowych w sektorze publicznym.
2 Dane osobowe w kontekście realizacji zadań własnych i zadań zleconych.
3 Działalność jst na profilach w mediach społecznościowych.
4 Dane osobowe w sektorze publicznym a informacja publiczna.
5 Dane osobowe w sektorze publicznym a postępowanie administracyjne.
6 Przetwarzania danych zespołu interdyscyplinarnego.
7 Przetwarzania danych gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.
8 Współpraca pomiędzy jednostkami organizacyjnymi gminy – zasady i procedury.
• Gmina a OPS.
• Gmina a placówki oświatowe.
9 Powierzenie czy udostępnienie danych w związku z realizacja zadań własnych i zleconych.
• Policja.
• Prokuratura.
• Komornik.
10 Umowa powierzenia i jej elementy.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy sektora publicznego zajmujący się problematyka ochrony danych osobowych, Inspektorzy Ochrony Danych Osobowych, Radcowie Prawni, Sekretarze.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, posiada podwójny dyplom magistra: z administracji publicznej oraz z prawa. Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, postępowaniu administracyjnym, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, prawie własności intelektualnej oraz prawie samorządowym. Od lat współpracuje z sektorem publicznym w zakresie obsługi i doradztwa prawnego, a także sektorem prywatnym w zakresie doradztwa prawnego. Obecnie realizuje ze ZWRP swój pomysł stworzenia kodeksu postępowania ochrony danych osobowych w sektorze publicznym, odbyły się już pierwsze spotkania. Partner kancelarii Radów Prawnych oraz Współtwórca ISZD zajmującego się wsparciem sektora publicznego w zakresie dotyczącym obsługi dotyczącej ochrony danych osobowych, kontroli zarządczej, informacji publicznej czy audytu. Jest autorem publikacji z zakresu ochrony danych osobowych oraz z tematyki dotyczącej samorządu terytorialnego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 14 lutego 2023 r.