Prowadzenie kancelarii tajnej z uwzględnieniem prawidłowego przetwarzania danych osobowych

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie ochrona informacji niejawnych w aspekcie organizacyjnym z uwzględnieniem przepisów RODO.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu uczestnictwo w praktycznym szkoleniu z zakresu tematyki RODO w ochronie informacji niejawnych w administracji publicznej. Podczas zajęć wskażemy jak prawidłowo należy przetwarzać dane osobowe w ramach ochrony informacji niejawnych, rolę i zadania Pełnomocnika Ochrony i Kancelarii Materiałów Niejawnych, a także podpowiemy, jak prawidłowo powinien współpracować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Prowadzący, praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w UOP/ABW, przedstawi w sposób przejrzysty, na podstawie konkretnych rozwiązań, praktyczne przykłady i wzory zastosowania wymagań, określonych ustawą o ochronie informacji niejawnych, a także regulacji dotyczących przepisów o ochronie danych osobowych i wprowadzenie ich w życie w administracji publicznej.

Zajęcia polecamy osobom, które chcą uporządkować wiedzę, zdobyć wskazówki i podpowiedzi, jak uchronić się przed nieprawidłowościami dotyczącymi należytej ochrony danych osobowych i stosowania przepisów o RODO w kontekście ochrony informacji niejawnych w jednostce.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zdobycie niezbędnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności dotyczących kwestii RODO w kontekście ochrony informacji niejawnych.
 • Przegląd dokumentacji dotyczącej ochrony informacji niejawnych, w szczególności niezbędnych instrukcji czy planu zagrożeń. Sprawdzenie, czy w naszej jednostce przepisy RODO są prawidłowo stosowane w odniesieniu do ochrony informacji niejawnych.
 • Przedstawienie środków bezpieczeństwa, stosowanych do ochrony informacji niejawnych w kancelarii tajnej.
 • Nabycie przez uczestników umiejętności opracowania dokumentacji wymaganej ustawą o ochronie informacji niejawnych. 
 • Możliwość konsultacji kwestii problemowych, wymiany doświadczeń z trenerem i innymi uczestnikami szkolenia.

 

Uzyskanie odpowiedzi na pytania:

 • Jaki jest podział obowiązków i odpowiedzialności kierownika jednostki i pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w kontekście RODO i oin?
 • Jak archiwizować i brakować informacje niejawne w jednostce?
 • Jakie środki bezpieczeństwa zastosować w jednostce?
 • Co powinny zawierać instrukcje przetwarzania informacji niejawnych?
 • Jak przeprowadzić postępowanie sprawdzające?
 • Jak przetwarzać dane osobowe w związku z zastosowanymi środkami bezpieczeństwa fizycznego?
zwiń
rozwiń
Program

1. Tajemnice prawnie chronione w Polsce - podstawy prawne ochrony informacji niejawnych.
2. Systemem ochrony informacji niejawnych Polsce – ochrona informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych.
3. Kierownik jednostki organizacyjnej i pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych (definicje, podział ról i zadań).
4. Pion ochrony w jednostce organizacyjnej – struktura i wymagania wobec personelu.
5. Dokumentacja ochrony informacji niejawnych:

 • Ocena poziomu zagrożeń.
 • Instrukcja dotyczącą sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone” oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony.
 • Instrukcja przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „Poufne”.
 • Plan ochrony informacji niejawnych.
 • Pozostała dokumentacja Pełnomocnika Ochrony i Kancelarii Materiałów Niejawnych.

6. Bezpieczeństwo osobowe – zasady dostępu do informacji niejawnych:

 • Upoważnienia do klauzuli „Zastrzeżone”.
 • Postępowania sprawdzające - zwykłe i poszerzone.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Kadra zarządzająca w jspf, w tym jst, sekretarze w jednostkach samorządu terytorialnego, pełnomocnicy ds. ochrony informacji niejawnych, osoby odpowiedzialne za rejestrację i obieg dokumentów niejawnych/ kierownicy Kancelarii Materiałów Niejawnych, inspektorzy ochrony danych osobowych, pracownicy komórek zarządzania kryzysowego i OC, pracownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialnych jednostce za ochronę informacji niejawnych, audytorzy i kontrolerzy wewnętrzni.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Absolwent UMK w Toruniu oraz studiów podyplomowych WSAiB w Gdyni na kierunku zarządzanie bezpieczeństwem informacji, certyfikowany Inspektor Ochrony Danych, Menedżer Bezpieczeństwa Informacji oraz Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. W latach 1992 - 2013 funkcjonariusz UOP/ABW, od 1999r. zajmuje się problematyką ochrony informacji niejawnych i innych danych prawnie chronionych, od 2009r. ekspert ABW z zakresu ochrony informacji niejawnych. Współorganizator szkoleń i konferencji poświęconych problematyce ochrony informacji oraz danych osobowych. W latach 2013 - 2017 Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Wojewódzkim oraz innych jednostkach.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 379 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 18 stycznia 2023 r.