Śląskie Forum Ochrony Danych Osobowych. Ochrona danych osobowych w kadrach

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na pierwsze w 2023 roku spotkanie Śląskiego Forum Ochrony Danych Osobowych, które zrzesza Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w Jednostkach Samorządu Terytorialnego lub jednostkach podległych oraz innych pracowników, odpowiedzialnych za wszystkie aspekty związane z ochroną danych osobowych, bezpieczeństwem informacji i przetwarzaniem danych w jednostkach.
Prowadząca, ekspertka wskaże prawidłowe rozwiązania w przedmiocie zasad ochrony danych osobowych w kontekście przetwarzania danych kandydatów do pracy oraz pracowników.  
Celem działania Śląskiego Forum Ochrony Danych Osobowych jest podnoszenie poziomu wiedzy i doskonalenie umiejętności poprzez działalność szkoleniową, konsultacje, wzajemne wspieranie się członków Forum poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w rozwiązywaniu problemów pojawiających się  w codziennej pracy.
Aby stać się członkiem Forum należy wypełnić deklarację członkowską do pobrania na stronie www.okst.pl w zakładce Fora  i przesłać ją na adres koordynatora.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Uzyskanie przez uczestników praktycznej wiedzy o przetwarzaniu danych osobowych w komórkach kadrowych.
  • Nabycie przez uczestników umiejętności dostosowania środków organizacyjnych i technicznych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych w swoje organizacji.
  • Nabycie przez uczestników praktycznych umiejętności wdrożenia zasad ochrony danych osobowych w kontekście przetwarzania danych kandydatów do pracy oraz pracowników.
  • Uczestnicy otrzymają pełny zakres materiałów szkoleniowych, jak również najnowsze wzory dokumentacji omawianej podczas spotkania. 
  • Spotkanie będzie stanowić znakomitą okazję do wymiany doświadczeń specjalistów w zakresie bieżących wyzwań.
zwiń
rozwiń
Program

I. Źródła prawa i obowiązujące pojęcia:
1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
2. Wewnętrzne źródła prawa w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych (Polityka Bezpieczeństwa Informacji).
II. Dane osobowe – wyjaśnienie pojęcia.
III. Zasady przetwarzania danych osobowych:

1. Zasada legalności (zgodność przetwarzania z prawem).
2. Zasada rzetelnego i przejrzystego przetwarzania.
3. Zasada ograniczenia celu.
4. Zasada minimalizacji danych.
5. Zasada poprawności danych.
6. Zasada ograniczenia przechowywania.
7. Zasada integralności i poufności (przypadkowa utrata, zniszczenie lub uszkodzenie).
8. Zasada rozliczalności.

zwiń
rozwiń
Adresaci
  • Członkowie Forum ODO, osoby wyznaczone do realizacji i nadzoru zadań z zakresu bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych (m.in. IOD, ASI).
  • Osoby pełniące funkcje kierownicze i/lub zatrudnione na samodzielnych stanowiskach pracy.
  • Pracownicy działów kadr.
zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekspert z wieloletnim doświadczeniem, praktyk, niezależny konsultant, audytor kadrowy, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Od lat zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem procedur w instytucjach sektora finansów publicznych w tym wdrażania systemu bezpieczeństwa informacji, kontroli zarządczej, na co dzień rozwiązując nietypowe problemy z praktyki przedsiębiorstw i administracji publicznej. Zajmuje się doradztwem, weryfikacją i przeglądem stanu dokumentacji prawno-pracowniczej pod kątem zgodności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Przygotowuje propozycje kompleksowych rozwiązań zmierzające do poprawy funkcjonowania jednostki. Jako głos doradczy i ekspert na co dzień rozwiązuje nietypowe problemy z praktyki przedsiębiorstw i urzędów.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Szkolenie będziemy realizowali w formie stacjonarnej w siedzibie Ośrodka, Katowice,  ul. Moniuszki 7, III piętro.

Cena: członkowie Forum w ramach składki, pozostałe osoby 450 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

  Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 30 stycznia 2023 r.