Śląskie Forum Ochrony Danych Osobowych. Zawieranie umów powierzenia i postępowanie z naruszeniami

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na spotkanie Śląskiego Forum Ochrony Danych, którego celem jest podnoszenie poziomu wiedzy i doskonalenie umiejętności poprzez działalność szkoleniową, konsultacje, wzajemne wspieranie się członków Forum poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w codziennej pracy. Aby stać się członkiem Forum należy wypełnić deklarację członkowską (do pobrania na stronie www.okst.pl w zakładce „FORA”) i przesłać ją na adres koordynatora.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Uczestnicy zapoznani zostaną z zasadami powierzenia danych zgodnymi z RODO, z procedurami zawierania umów o przetwarzanie. Kiedy incydent leży po stronie przetwarzającego i jaka odpowiedzialność spoczywa na administratorze oraz podmiocie przetwarzającym.

zwiń
rozwiń
Program

1. Wprowadzenie.
2. Powierzenie czy udostępnienie – czyli kto jest kim?
3. Kiedy zawrzeć umowę powierzenia?
4. Wyboru podmiotu przetwarzającego czyli wg procedury?
5. Wymagane zapisy umowy powierzenia zgodnie z art.28 RODO.
6. Incydenty po stronie podmiotu przetwarzającego – zgłaszanie do administratora, współdziałanie.
7. Odpowiedzialność za przetwarzanie danych:
a. Administrator;
b. Podmiot przetwarzający;
c. Dalsze pod powierzenie.
8. Kary nałożone za brak umów powierzenie.
9. Incydent czy naruszenie na gruncie RODO:
a. Obowiązek notyfikacji organowi nadzorczemu, kiedy i dlaczego trzeba to zrobić;
b. Poinformowanie osób, których dane dotyczy na konkretnym przykładzie.
10. Ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych, czyli przeprowadzenie analizy naruszenia.
11. Środki techniczne i organizacyjne podejmowane w celu zaradzenia skutkom bieżącego naruszenia oraz w celu uniknięcia naruszeń w przyszłości.
12. Możliwe działania UODO w związku ze zgłoszeniem naruszenia.
13. Case – ocena incydentu pod kątem możliwości wystąpienia naruszenia i obowiązku zgłoszenie do UODO/osób których dane dotyczą.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci
zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Szkolenie będziemy realizowali w formie stacjonarnej. Miejsce: siedziba Ośrodka ul. Moniuszki 7, Katowice, III piętro.

Cena: członkowie Forum w ramach składki, pozostałe osoby 450 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl lub mailem anna.jagiello@okst.pl do 22 lutego 2021 r.