• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Sztuczna inteligencja a RODO. Śląskie Forum Ochrony Danych Osobowych

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na kolejne spotkanie Śląskiego Forum Ochrony Danych Osobowych, które zrzesza Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w JST lub jednostkach podległych oraz innych pracowników, odpowiedzialnych za wszystkie aspekty związane z ochroną danych osobowych, bezpieczeństwem informacji i przetwarzaniem danych.
Celem działania Śląskiego Forum Ochrony Danych Osobowych jest podnoszenie poziomu wiedzy i doskonalenie umiejętności poprzez działalność szkoleniową, konsultacje, wzajemne wspieranie się członków Forum poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w rozwiązywaniu problemów pojawiających się  w codziennej pracy. Aby stać się członkiem Forum należy wypełnić deklarację członkowską do pobrania na stronie www.okst.pl w zakładce Fora  i przesłać ją na adres koordynatora barbara.tekien@okst.pl

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Zapoznanie uczestników szkolenia z:
• ramami dopuszczalności wykorzystywania w procesie przetwarzania danych osobowych systemów sztucznej inteligencji; 
• obowiązkami administratora wiążącymi się z wykorzystywaniem systemów sztucznej inteligencji oraz jego odpowiedzialności również za korzystanie z usług dostawców świadczących usługi z wykorzystaniem systemów sztucznej inteligencji.
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Omówienie projektu Rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady ustanawiające zharmonizowane przepisy dotyczące sztucznej inteligencji (akt w sprawie sztucznej inteligencji) i zmieniające niektóre akty ustawodawcze unii:
a. Kluczowe definicje.
b. Zakazane praktyki.
c. Klasyfikacja systemów. 
d. System zarządzania ryzykiem. 
e. Kryteria dla danych zasilających zbiory danych treningowych, walidacyjnych i testowych. 
f. Nadzór człowieka. 
g. Obowiązki dostawcy i operatora.
2. Machine learning i rozwój algorytmów. 
3. Modele relacji korzystający – dostawca. 
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Członkowie Forum ODO, osoby wyznaczone do realizacji i nadzoru zadań z zakresu bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych (m.in. IOD, ASI).

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych oraz prawie bezpieczeństwa informacji. Obszar jej szczególnych zainteresowań stanowią zagadnienia związane z instytucją powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz audytami podmiotów przetwarzających. Doświadczony doradca, audytor i szkoleniowiec. Zrealizowała kilkanaście projektów wdrożenia RODO w organizacjach m. in. z obszaru ubezpieczeń, finansów, rynku pracy i zatrudnienia. Wieloletni Inspektor Ochrony Danych w podmiotach różnych branż. Autorka publikacji z zakresu ochrony danych osobowych, wykładowca studiów podyplomowych. Jest także audytorem wewnętrznym ISO 27001.Doświadczenie zdobyła jako wieloletni pracownik Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a także jako współpracownik jednej z warszawskich firm konsultingowych. Absolwentka wydziału prawa w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie (aktualnie Uczelnia Łazarskiego) oraz studiów podyplomowych na kierunku ochrona informacji niejawnych i innych prawnie chronionych w biznesie i administracji w Prywatnej Wyższej Szkole Businessu, Administracji i Technik Komputerowych w Warszawie.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Szkolenie będziemy realizowali w formie stacjonarnej w siedzibie Ośrodka, Katowice, ul. Moniuszki 7, III piętro.

Cena: członkowie Forum w ramach składki, pozostałe osoby 450 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

 Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 28 listopada 2023 r.