Udostępnianie danych, naruszenia, powierzenie przetwarzania, sprawy pracownicze. Omówienie aktualnego orzecznictwa z zakres ochrony danych osobowych

online
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Szkolenie z ochrony danych osobowych, które Państwu proponujemy, pozwoli urzędom na rozwiązanie najważniejszych problemów związanych z ochroną danych pod kątem ich udostępniania i powierzania.

 

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego kompleksowo omówimy zagadnienia dotyczące ochrony danych osobowych w kontekście udostępniania i powierzania danych osobowych z wyraźnym zaznaczeniem pojawiających się w tym zakresie naruszeń. Wskażemy również zakres odpowiedzialności administratorów za niezgodne z prawem zarządzanie danymi osobowymi. Opracowane zajęcia to zbiór najczęściej pojawiających się problemów i wątpliwości wraz z prezentacja sposobów postępowania, które uczestnicy będą mogli wdrożyć w swoich jednostkach. Szkolenie poprowadzą doświadczone trenerzy, praktycy w dziedzinie ochrony danych osobowych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych w jednostce.
• Zapoznanie z aktualnymi trendami orzeczniczymi w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych.
• Zdobycie umiejętności stosowania w praktyce przepisów o ochronie danych osobowych.
• Przekazanie wiedzy dotyczącej ocen dokonywanych przez organ nadzorczy i sądy administracyjne.
• Poznanie praktycznych wskazówek co do stosowania przepisów RODO i innych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
• Zapoznanie z zakresem obowiązków ciążących na administratorach, podmiotach przetwarzających i innych osobach i podmiotach uczestniczących w przetwarzaniu danych osobowych.

zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawy prawne:
• Na jakie przepisy zwrócić uwagę? Czy Prezes UODO jest zainteresowany wyłącznie stosowaniem RODO i tzw. ustawy policyjnej?
• Zakres badania sprawy oraz orzekania przez sądy administracyjne w kontekście ochrony danych osobowych.
2. Orzecznictwo dotyczące udostępniania danych osobowych – podstawy prawne, zakres udostępnienia, uwarunkowania podmiotowe:
• Orzecznictwo dotyczące udostępniania danych osobowych pod kątem zobowiązania do udostępnienia.
• Przesłanki prawidłowego udostępnienia danych osobowych na tle orzecznictwa.
• Nieadekwatne udostępnienie na tle orzecznictwa Prezesa UODO.
• Zobowiązanie do udostępnienia – wątpliwa konstrukcja prawna.
3. Orzecznictwo dotyczące powierzenie przetwarzania danych osobowych – ustalenie procesora, umowy i inne instrumenty prawne, zakres odpowiedzialności:
• Orzecznictwo dotyczące braku umowy powierzenia lub innego instrumentu prawnego – podstawy i zakres orzekania oraz podstawy prawne.
• Powierzenie przetwarzania w kontekście naruszeń ochrony danych osobowych.
• Weryfikacja podmiotu przetwarzającego.
• -Administracyjne kary pieniężne w przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się w ramach powierzenia.
4. Orzecznictwo dotyczące spraw pracowniczych – rekrutacja, zakres przetwarzania danych, obecni i byli pracownicy:
• Retencja danych przy naborach.
• Dostęp do informacji o pracowniku.
• Zabezpieczenie danych osobowych pracownika.
• Dysponowanie danymi osobowymi w relacjach z organami władzy publicznej.
5. Podsumowanie. Wnioski i pytania.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kadra zarządzająca jednostek administracji publicznej, sekretarze, inspektorzy ochrony danych osobowych, administratorzy, kontrolerzy wewnętrzni.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzących

Trener 1 - Doktor nauk prawnych, radca prawny, partner w Kancelarii Radców Prawnych, wiceprezes SBC Inspektor Sp. z o.o. oraz redaktor naczelnym kwartalnika "ABI Expert”, członkini kadry naukowej Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych na Uczelni Łazarskiego. Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, prawie konstytucyjnym i samorządowym. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu ochrony danych osobowych i prawa informacyjnego, w tym pierwszej na rynku książki o tematyce ochrony danych w pracy zdalnej – „Ochrona danych osobowych w warunkach pracy zdalnej”. Bierze czynny udział w konferencjach naukowych oraz seminariach, jest autorką koncepcji merytorycznych cyklicznych forów branżowych, wykładowczyni uczelni wyższych. Ma za sobą ponad 600 autorskich szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych i ponad 20 tys. przeszkolonych uczestników.

Trener 2 - Radca prawny i partner w Kancelarii Radców Prawnych, prezes w SBC Inspektor Sp. z o.o., doktorantka w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, przygotowuje dysertację na temat odpowiedzialności cywilnej na gruncie RODO. Autorka licznych publikacji. Specjalizuje się w zagadnieniach prawnych dotyczących nowych technologii (prawo autorskie, nieuczciwa konkurencja oraz dobra osobiste. W ramach świadczenia pomocy prawnej współpracuje z podmiotami gospodarczymi i jednostkami sektora finansów publicznych. Na co dzień zajmuje się wdrożeniami ochrony danych osobowych, przygotowując podmioty gospodarcze i jednostki sektora finansów publicznych do stosowania zabezpieczeń zgodnych z wymogami RODO. Prowadzi szkolenia i warsztaty – ma za sobą kilkadziesiąt autorskich szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 15 listopada 2022 r.