Warsztat inspektorów ochrony danych. Powierzanie danych i audyt podmiotów przetwarzających

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy na szkolenie przeznaczone dla inspektora ochrony danych osobowych. Podczas zajęć omówimy powierzanie danych i audyt podmiotów przetwarzających.

Ważne informacje o szkoleniu

Większość administratorów boryka się z problemem powierzania danych w świetle odpowiedzialności za dobór oraz działanie podmiotu przetwarzającego dal tego istotne jest aby proces powierzana był odpowiednio przygotowany. Incydent po stronie podmiotu przetwarzającego stanowi istotny problem dla Administratora, również jego odpowiedzialność w świetle art. 33. Zatem właściwe przygotowanie i przeprowadzenie procesu przetwarzania pozwala na zapewnienie stosowania przepisów RODO. Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, które obejmuje omówienie i przekazanie niezbędnej wiedzy dla praktycznego wykonywania czynności Inspektorów Ochrony Danych i Zastępców Inspektorów Ochrony Danych w oparciu o doświadczenie praktyczne prowadzącego.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Podniesienie warsztatu kompetencji Inspektora Ochrony Danych poprzez wskazanie przydatnych i praktycznych narzędzi wykonywania czynności zgodnie z rozporządzeniem ogólnym.
• W czasie szkolenia zostaną wskazane problemy uznania się stron jako administrator oraz podmiot przetwarzający. 
• Prowadzący wskaże audyt wstępny jako formę dokumentowania gwarancji podmiotu przetwarzającego 
• W czasie szkolenia zostanie przedstawiony problem powierzania danych tworzenia zapisów umów mających charakter powierzenia danych. 
• Prowadzący przedstawi wzory dokumenty niezbędnych do przeprowadzenia audytu podmiotu przetwarzającego.
• Istotnym walorem szkolenia jest podejmowanie dyskusji przez prowadzącego oraz odnoszenie się do doświadczeń praktycznych.

zwiń
rozwiń
Program

1. Biblioteka inspektora ochrony danych.
2. Przepisy regulujące powierzanie danych.
3. Uznanie się podmiotów jako warunek powierzenia danych.
4. Powierzanie czynności przetwarzania.
5. Cel powierzenia przetwarzania danych.
6. Czynności zmierzające do powierzenia przetwarzania danych.
7. Umowa powierzenia razem z główną lub oddzielnie.
8. Modelowa treść umowy.
9. IOD audytorem podmiotu przetwarzającego.
10. Narzędzia audytu podmiotu przetwarzającego.
11. Wnioski z audytu a kontynuacja umów.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie przeznaczone jest dla Inspektorów Ochrony Danych i Zastępców Inspektorów Ochrony Danych oraz kandydatów na Inspektorów Ochrony Danych i Zastępców Inspektorów Ochrony Danych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener o ogromnym doświadczaniu w zakresie prowadzenia szkoleń z ochrony danych. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego i Studiów Podyplomowych na Wydziale Zarządzania Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Współtwórca i były wykładowca studiów podyplomowych z zakresu ochrony danych osobowych. Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z normą PN ISO/IEC 27001:2017. Certyfikowany Menadżer Ryzyka w bezpieczeństwie informacji wg normy ISO/IEC 27005:2017 i PN ISO 31000:2012. Expert Dekra Polska. Certyfikowany trener biznesu. Asesor kompetencji zawodowych. Członek Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych. Praktyk sponad dziesięcioletnim doświadczeniem w ochronie danych, mający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa ochrony danych osobowych, na co dzień zajmujący się wdrażaniem systemów zarządzania ochroną danych osobowych i polityk bezpieczeństwa informacji, ze szczególnym uwzględnieniem jst. Administrator Bezpieczeństwa Informacji a od maja 2018 Inspektor Ochrony Danych realizujący usługi outsourcingowe w wielu podmiotach samorządowych różnego szczebla. Projekt manager dla wdrażania projektów z zakresu ochrony danych osobowych w gminach, miastach i powiatach. Pracownik samorządowy.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 299 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 24 kwietnia 2021 r.