Forum Kierowników Jednostek i Spółek Komunalnych. Wystąpienia publiczne komunikacja wewnętrzna i efektywność pracy

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie w godzinach: I dnia 11.00 – 18.00; II dnia 9:00-15:00

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na spotkanie Forum Kierowników Jednostek i Spółek Komunalnych dedykowanego kadrze managerskiej w spółkach komunalnych i zakładach budżetowych, którego celem jest podnoszenie poziomu wiedzy i doskonalenie umiejętności osób kierujących jednostkami w zakresie szeroko pojętych usług komunalnych przez działalność szkoleniową, konsultacje, wzajemne wspieranie się członków Forum poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w codziennej pracy. Aby stać się członkiem Forum należy wypełnić deklarację członkowską (do pobrania na stronie www.okst.pl w zakładce „FORA”) i przesłać ją na adres koordynatora.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Uczestnicy podczas szkolenia:
• uświadomią sobie istotę autoprezentacji w wystąpieniach publicznych,
• poznają zasady występowania przed ludźmi,
• dowiedzą się, jak należy przygotować się do wystąpienia publicznego i jak przygotować wystąpienie,
• uświadomią sobie rolę oddechu, artykulacji i emisji głosu w wystąpieniach i autoprezentacji,
• poznają podstawowe techniki ćwiczeń oddechowych, artykulacyjnych i emisyjnych,
• dowiedzą się, na czym polegają błędy i bariery w komunikacji z audytorium podczas wystąpienia,
• poznają zasady występowania przed ludźmi, 
• uświadomią sobie własne gesty, mimikę i predyspozycje,
• nauczą się wykorzystywać „grę ciała” w wystąpieniach publicznych,
• poznają różne schematy prezentacji,
• dowiedzą się, na czym polega spójność, nauczą się rozpoznawać przejawy niespójności u innych osób i zapobiegać przejawom niespójności u siebie,
• nauczą się technik oddziaływania na różnego rodzaju odbiorcę,
• uświadomią sobie indywidualne schematy reagowania na stres w wystąpieniach publicznych i poznają techniki radzenia sobie ze stresem.
• uzyskają praktyczną wiedzę i umiejętności związane z komunikacją wewnętrzną, asertywnością oraz poznają metody i narzędzia wpływające na efektywność zawodową. 

Korzyści dla uczestników: 
Uczestnicy po szkoleniu:

• będą potrafili skuteczniej przygotować się do wystąpienia (prezentacji), a także skuteczniej zaprezentować siebie i swoją organizację, 
• będą potrafili unikać błędów i barier komunikacyjnych podczas wystąpienia,
• wiedza zdobyta podczas szkolenia ułatwi uczestnikom wybrać styl wystąpienia w zależności od własnych potrzeb, predyspozycji i publiczności, 
• będą potrafili „trafić” do różnego typu odbiorców, 
• będą potrafili budować własną wiarygodność w oczach publiczności,
• będą mieli większą świadomość własnego ciała w wystąpieniach publicznych, 
• będą bardziej pewni siebie, 
• będą lepiej potrafili sobie radzić z lękiem i stresem przed wystąpieniem publicznym.
• uczestnicy wzmocnią swoje umiejętności dotyczące komunikacji wewnętrznej asertywności i efektywności na swoim stanowisku pracy. 
 

zwiń
rozwiń
Program

I dzień
Moduł 1. JAK ZOSTAĆ CHARYZMATYCZNYM MÓWCĄ? EFEKTY WPŁYWU SPOŁECZNEGO W WYSTĄPIENIACH PUBLICZNYCH 

Cel: Uświadomienie uczestnikom istoty autoprezentacji i wystąpień publicznych
• Istota autoprezentacji i wystąpień publicznych, 
• Psychologia pierwszego wrażenia – efekt diabelski i anielski,
• Rola powitania w wystąpieniach publicznych i autoprezentacji,
• Psychologia pierwszego wrażenia: rola oceny w kontakcie z odbiorcą, 
• Nastawienie i stereotypy,
• Zasady wpływu społecznego w kontekście pierwszego wrażenia,
• Identyfikacja umiejętności i wewnętrznych zasobów w kontekście autoprezentacji i wystąpień publicznych.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Członkowie forum, osoby zarządzające zakładami usług komunalnych lub jednostkami świadczącymi usługi komunalne dla gminy w zakresie usług komunalnych, wodociągowych, transportowych, mieszkaniowych, porządkowych, wydziały gospodarki komunalnej w jst, osoby które występują publicznie i świadomie chcą dbać o swoją autoprezentację i komunikację.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowany Coach Multi Level Coaching, konsultant, magister edukacji. Od lat szkoli z częstotliwością ponad 600 godzin rocznie. Od 2014 roku w jej szkoleniach wzięło udział tysiące uczestników. Bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla administracji publicznej, między innymi dla takich instytucji jak: Akademia Kultury Informacyjnej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Środowiska, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Warszawie, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Urząd Zamówień Publicznych, Urząd Miasta w Poznaniu, Polski Instytut Dyplomacji, ZUS w Nowym Sączu, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej i inni. Na stałe współpracuje z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu ze studentami studiów podyplomowych i dziennych. Przez kilka lat prowadziłam szkolenia „Efektywne przetwarzanie informacji” dla studentów Szkoły Głównej Handlowej, Politechniki Warszawskiej, Akademii Medycznej. Od 2008 roku jest certyfikowanym coachem (certyfikat MLC), prowadzi indywidualne treningi z menedżerami wyższego szczebla i właścicielami firm. Oprócz business coachingu i manager coachingu prowadzi również life coaching.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Szkolenie będziemy realizowali w formule stacjonarnej. Centuria Hotel&Natural SPA, ul. Centuria 1, 42-440 Ogrodzieniec.

Cena: członkowie Forum w ramach składki, pozostałe osoby 920 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 150 zł.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 5 października 2022 r.