Gospodarka mieszkaniowa gmin w tym orzecznictwo sądowe dotyczące m.in. aktów prawa miejscowego

Zapraszamy na szkolenie, którego przedmiotem jest gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu spotkanie, podczas którego zostaną omówione aktualnie obowiązujące przepisy prawne w zakresie gospodarki mieszkaniowej. Na niniejszym szkoleniu nasz ekspert przede wszystkim omówi orzeczenia sądów powszechnych, Sądu Najwyższego jak również sądów administracyjnych w zakresie uchwał rad gmin dot. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Zachęcamy również Państwa do przesyłania pytań jeszcze przed spotkaniem na adres: milena.dudek@okst.pl

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zapoznanie uczestników z najistotniejszymi przepisami prawa w zakresie ochrony praw lokatorów,
  • Zwrócenie szczególnej uwagi na prawa i obowiązki lokatorów oraz właścicieli lokali, zawieranych obustronnie umów najmu i ich treści, tak by były one zgodnie z obowiązującym stanem prawnym,
  • Omówienie najaktualniejszego orzecznictwa sądowego w zakresie aktów prawa miejscowego.
zwiń
rozwiń
Program

 

1. Zakres regulacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

2. Omówienie podstawowych pojęć oraz spraw, na które należy zwrócić uwagę przy stosowaniu w/w ustawy, a w szczególności: 

a. zamieszkiwanie, niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe jako jeden z warunków przy ubieganiu się o lokal mieszkalny na czas nieoznaczony, tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, gospodarstwo domowe, dochód przy ubieganiu się o lokal mieszkalny i przy staraniu się o obniżkę czynszu itp.

b. najemcy: z umowy i z ustawy, korespondencja - ważność, egzekucja z lokalu a tytuł prawny do lokalu, dokonywanie zmian w dokumentacji itp. 

3. Zadania własne gminy przy uwzględnieniu ostatnio wprowadzonych nowel w tym m.in. ustawą z 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw.

4. Umowa o odpłatne używanie lokalu na czas nieoznaczony: przesłanki do jej zawarcia - omówienie nowelizacji obowiązującej od 1 lipca 2021 r.

5. Umowa najmu na czas trwania stosunku pracy: przesłanki do jej zawarcia.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy wydziałów gospodarki lokalami urzędów gmin, pracownicy zakładów gospodarki mieszkaniowej, pracownicy i zarządzający TBS, zarządzający zasobem lokalowym w tym spółdzielnie mieszkaniowe.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik ze specjalizacją gospodarka mieszkaniowa wieloletni pracownik oraz konsultant w Ministerstwie. Uczestnik prac legislacyjnych w zakresie zarządzania lokalami mieszkalnymi doświadczony szkoleniowiec i praktyk.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl lub 21 stycznia 2022 r.