• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Gospodarka odpadami komunalnymi w gminie w świetle najnowszych orzeczeń sądów administracyjnych, organów nadzoru oraz krajowej izby odwoławczej

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie z gospodarki odpadami komunalnymi związane z najnowszym orzecznictwem dotyczącym tego zagadnienia.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu szkolenie z zakresu gospodarki odpadami, podczas którego kluczowy nacisk zostanie położony na orzeczenia dotyczące przepisów znowelizowanych w 2021 roku. Podczas szkolenia zostaną także omówione najnowsze interpretacje Ministerstwa Klimatu i Środowiska dotyczące ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Przedstawione zostaną także założenia kolejnych nowelizacji ustaw odpadowych wpływających na gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi w zakresie Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta oraz systemu kaucyjnego.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Usystematyzowanie wiedzy w zakresie gospodarki odpadami i poznanie najnowszych zmian w przepisach prawa,
 • Omówienie najnowszego orzecznictwa dotyczącego gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz jego wpływu na sytuację prawną gmin oraz kierunki optymalizacji systemu.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Przedstawienie założeń kolejnych nowelizacji ustaw odpadowych wpływających na gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi.
 2. Omówienie orzeczeń dotyczących kluczowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
  • Naczelnego Sadu Administracyjnego;
  • wojewódzkich sądów administracyjnych;
  • wojewodów;
  • regionalnych izb obrachunkowych
  • Krajowej Izby Odwoławczej
 3. Omówienie najnowszych interpretacji Ministerstwa Klimatu i Środowiska dotyczące ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy wydziałów gospodarki odpadami komunalnymi i ochrony środowiska, pracownicy JST zajmujący się realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, spółki śmieciowe (komunalne i prywatne).

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Partner współkierujący Działem Prawa Administracyjnego Kancelarii Prawnej, ekspert prawny ogólnopolskich i regionalnych organizacji samorządowych, autor licznych publikacji dotyczących systemu gospodarki odpadami komunalnymi, redaktor naczelny czasopisma PRAWO DLA SAMORZĄDU; członek zespołu doradczego do spraw systemowych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami przy Ministrze Klimatu i Środowiska, aktywny uczestnik prac sejmowych i senackich nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena:  299 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać na adres centrum@frdl.kielce.pl lub wypełnić powyższy formularz zgłoszenia do 29 kwietnia 2022 r.