• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy na podstawie przepisów ustawy i aktów prawa miejscowego - orzecznictwo

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu spotkanie, w trakcie którego zwrócimy szczególną uwagę na dokonane zmiany w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego obowiązujące od 2019 r., przy uwzględnieniu noweli dokonanej w lipcu 2022 r. Uczestnikom zostaną wyjaśnione ważne pojęcia występujące w ustawie m.in. „zamieszkiwanie”, „niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe”, korespondencja odebrana i nieodebrana i inne. Ekspert omówi także sprawy dotyczące uchwał rad gmin w zakresie zasad wynajmowania lokali gminnych i wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy z podaniem orzecznictwa sądów administracyjnych w zakresie aktów prawa miejscowego. Ponadto webinarium będzie uwzględniało przepisy Kodeksu cywilnego w zakresie m.in. wspólności najmu (sprawy małżonków, wstąpienia w stosunek najmu po śmierci najemcy itp.) oraz wybrane zagadnienia z Kodeksu postępowania cywilnego. Zostaną również przedstawione orzeczenia sądów powszechnych i Sądu Najwyższego.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Zapoznanie uczestników z najistotniejszymi i bieżącymi przepisami aktów prawnych oraz udzielenie odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

  • Jakie są zasady i formy ochrony praw lokatorów?
  • Jakie są zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem?
  • Z kim gmina może zawrzeć umowę najmu mieszkania na czas nieoznaczony, a z kim umowę najmu socjalnego lokalu – z uwzględnieniem potrzeb cudzoziemców?
zwiń
rozwiń
Program

1. Omówienie podstawowych pojęć oraz spraw związanych z ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego:
a. zamieszkiwanie,
b. tytuł prawny do lokalu,
c. korespondencja – skuteczność,
d. egzekucja z lokalu a tytuł prawny do lokalu,
e. niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe,
f. najemcy z umowy i najemcy z ustawy, 
g. inne pojęcia.
2. Zadania gminy.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy wydziałów gospodarki lokalami urzędów gmin, pracownicy zakładów gospodarki mieszkaniowej, pracownicy i zarządzający TBS, zarządzający zasobem lokalowym w tym spółdzielnie mieszkaniowe.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik ze specjalizacją gospodarka mieszkaniowa wieloletni pracownik oraz konsultant w Ministerstwie. Uczestnik prac legislacyjnych w zakresie zarządzania lokalami mieszkalnymi doświadczony szkoleniowiec i praktyk.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Szkolenie będziemy realizowali w formie stacjonarnej w siedzibie Ośrodka. Ośrodek FRDL OKST we Wrocławiu ul. Piłsudskiego 43.

Cena: 499 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 24 marca 2023 r.