• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Kurs: Gospodarowanie nieruchomościami publicznymi

Zapraszamy Państwa do udziału w czterodniowym kursie, którego przedmiotem będzie gospodarka nieruchomościami.

Ważne informacje o szkoleniu

Uczestnicy kursu zdobędą wiedzę niezbędną do realizacji zadań z zakresu gospodarowania i zarządzania nieruchomościami, począwszy od prawidłowego ewidencjonowania nieruchomości publicznych i sporządzania planów wykorzystania zasobu nieruchomości JST przez procedurę podziału nieruchomości w odniesieniu do regulacji wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami po dokładnym zapoznaniu uczestników z aktualnymi regulacjami prawnymi oraz praktycznymi procedurami, dotyczącymi prowadzenia procesu eksploatacji, utrzymania obiektów budowlanych, które są zawarte w aktualnie obowiązujących przepisach prawa.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Celem proponowanego kursu jest kompleksowe omówienie zagadnień z zakresu gospodarowania i zarządzania zasobem nieruchomości. Podczas czterech dni szkoleniowych uczestnicy zostaną zapoznani z zagadnieniami dotyczącymi:

zwiń
rozwiń
Program

DZIEŃ 1: EWIDENCJONOWANIE NIERUCHOMOŚCI ZASOBU JAKO ELEMENT PRAWIDŁOWEGO GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI PUBLICZNYMI

Podczas tej części Kursu uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z zagadnieniami dotyczącymi obowiązku ewidencjonowania nieruchomości stanowiących zasób gminny, powiatowy, wojewódzki i Skarbu Państwa, przedstawionych i omówionych na przykładach ze wskazaniem rozwiązań praktycznych i możliwości techniczno-informatycznych. Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę niezbędną do realizacji zadań prawidłowego ewidencjonowania nieruchomości publicznych w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami. Ponadto zostaną zapoznani z praktycznymi rozwiązaniami ułatwiającymi organizacje pracy w tym zakresie.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich i urzędów wojewódzkich oraz jednostek organizacyjnych zajmujących się gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego bądź nadzorem nad prawidłową realizacją przepisów w tym zakresie.

zwiń
rozwiń
Prowadząca dzień 1 i 2

Z wykształcenia inżynier geodeta – wieloletnia pracownik administracji samorządowej z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w dziedzinie gospodarki nieruchomościami i geodezji. Na co dzień kierująca wydziałem gospodarki nieruchomościami. Od kilku lat trenerka prowadząca szkolenia z zakresu gospodarki nieruchomościami, geodezji i postępowań administracyjnych. Przede wszystkim praktyk w przedstawianej tematyce.

zwiń
rozwiń
Prowadząca dzień 3

Wieloletnia pracownik administracji samorządowej, geodeta, rzeczoznawca majątkowy. Doświadczona wykładowczyni z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz zagospodarowania przestrzennego. Absolwentka Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Ukończyła Podyplomowe Studium Administracji Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada uprawnienia geodezyjne (1,2). Zawodowo od kilkunastu lat związana z administracją samorządową. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz zagospodarowania przestrzennego.

zwiń
rozwiń
Prowadzący dzień 4

Licencjonowany zarządca nieruchomości, licencja nr 7687. Od początku lat 90 do chwili obecnej zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami spółdzielni mieszkaniowej, deweloperów, wspólnot mieszkaniowych i podmiotów gospodarczych. Posiada doświadczenie w realizacji inwestycji, w tym w poszukiwaniu terenów pod inwestycje oraz ich przygotowaniu i prowadzeniu. Jest autorem branżowych publikacji, wykładowcą na kursach i szkoleniach związanych z rynkiem nieruchomości.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 980 PLN netto/os. Udział w kursie zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl lub mailem na adres: szkolenia@okst.pl do 21 września 2021 r.