• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Rozliczanie kosztów dostawy ciepła i wody w 2023 i 2024 roku

online
Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

 

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, przedmiotem którego będzie podstawy prawne regulujące zasady rozliczania kosztów mediów, metody rozliczania kosztów oraz problemy występujące w rozliczaniu mediów.

Ważne informacje o szkoleniu

Przedmiotem proponowanego szkolenia jest przeanalizowanie przepisów ustaw i rozporządzeń dotyczących zasad rozliczeń kosztów dostawy ciepłą i wody w bieżącym oraz przyszłym roku ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 8 lutego 2023 r o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła. Specjalista i praktyk przedstawi:
• najlepsze metody rozliczania mediów,
• zasady opracowania poprawnego regulaminu rozliczeń kosztów mediów
• sposoby rozwiązywania problemów w rozliczeniu w przypadku braku danych lub ich nieprawidłowości.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Poznanie elementów i zasad rozliczeń kosztów dostawy ciepła i wody w 2023 i 2024 roku w oparciu o Ustawę Prawo Energetyczne, Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 7 grudnia 2021 r. oraz Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.
• Przygotowanie do stosowania poprawnej praktyki w rozliczaniu kosztów mediów w zależności od rodzaju nieruchomości czy rodzaju opomiarowania w tym między innymi:
- Zdobycie wiedzy w zakresie zasad dokonywania rozliczeń kosztów dostawy ciepła i wody.
- Poznanie przebiegu procesu rozliczania, sposobu obliczania wody gospodarczej.
- Zapoznanie ze sposobem obliczania zaliczek na poczet opłaty za ogrzewania, podgrzanie wody i dostawy wody.
- Poznanie zasad tworzenia regulaminów rozliczeń kosztów energii cieplnej.

zwiń
rozwiń
Program

1. Ogólne zasady dokonywania rozliczeń zgodnie z aktualnym stanem prawnym dla nieruchomości mieszkalnej,
2. Podstawy prawa energetycznego, uwzględniające m.in. wejście w życie ustawy z 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła.
3. Przebieg procesu rozliczania.
4. Główne zasady rozliczania kosztów energii cieplnej i kosztów wody z odprowadzeniem ścieków.
5. Zużycia mediów dla lokali z brakującym lub uszkodzonym licznikiem dla ciepła i wody,
6. Sposoby obliczenia wody gospodarczej (uchybu).
7. Obliczanie zaliczek na opłaty za ogrzewanie, podgrzanie wody i dostawy wody w odprowadzeniem ścieków.
8. Reklamacje, rozliczenia i okresy przedawnienia.
9. Zasady tworzenia regulaminów rozliczeń kosztów energii cieplnej przeznaczonej na cele c.o. i c.w.u. w budynku/nieruchomości.
10. Elementy niezbędne w regulaminie rozliczania zaliczek na media na c.o. i c.w.u.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby zajmujące się rozliczaniem kosztów zakupu ciepła oraz kosztów dostawy wody z odprowadzeniem ścieków dla wielolokalowych budynków, w tym przedstawiciele wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych, zasobów komunalnych, budownictwa społecznego, zasobów Skarbu Państwa, Agencji Mienia Wojskowego itp. Szkolenie jest dedykowane dla osób o różnym stopniu zaawansowania w temacie rozliczania mediów, jednak największą korzyść uzyskają osoby zajmujące się zawodowo tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej, zarządca nieruchomości legitymujący się państwową licencją zawodową nr 14587. . Organizator certyfikowanych wykładów w ramach zgłaszanych do Ministerstwa Infrastruktury szkoleń z doskonalenia zawodowego zarządców nieruchomości. Uprawniony przez Polską Federację Zawodów Nieruchomościowych do prowadzenia praktyk zawodowych dla studentów studiów podyplomowych. Członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przy Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej do końca 2013 r. Prezes Stowarzyszenia Uczestników Rynku Nieruchomości TRANSFER, biegły sądowy oraz szkoleniowiec z 20 letnią praktyką. W latach 2006-2016 dyrektor zarządzający w TBS Warszawa Północ Sp. z o.o., a w latach 2017-2018 pełnomocnik zarządu ZKZL Sp. z o.o. zarządzająca ok. 1700 nieruchomościami komunalnymi. Długoletnie doświadczenie zawodowe wykorzystywane jest w prowadzeniu szkoleń z dziedzin prawa cywilnego, prawa budowlanego, planowania operacyjno-finansowego, zarządzania informacjami, ryzykami, bezpieczeństwem technicznym, środowiska i ludzi oraz rozliczeniami kosztów dostawy mediów. W latach 2012 do 2018 organizator kilkunastu edycji kursu zarządcy nieruchomości. Autor wielu programów informatycznych wspomagających prace zarządców nieruchomości w inwentaryzacji, eksploatacji czy rozliczania mediów. W marcu 2016 roku uhonorowany przyznanym odznaczeniem PRO AEQUO ET BONO zasłużonego dla rynku nieruchomości. Autor kilku publikacji zawodowych, artykułów prasowych i regulaminów rozliczenia mediów. W zarządzaniu nieruchomościami korzysta z kilkudziesięciu autorskich programów informatycznych optymalizujących pracę administratorów.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 7 grudnia 2023 r.