• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Naruszenie stosunków wodnych i kwestia utrzymywania urządzeń wodnych w myśl prawa wodnego

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie naruszenie stosunków wodnych w myśl prawa wodnego.

Ważne informacje o szkoleniu

Postępowania w sprawie naruszenia stosunków wodnych, z uwagi na swoją specyfikę, należą do postępowań skomplikowanych, długotrwałych i wymagających wiedzy specjalistycznej. Szkolenie ma za zadanie przybliżyć problematykę zmiany stanu wody na gruncie, aspekty praktyczne postępowania oraz inne kwestie związane z tym zagadnieniem i utrzymywaniem urządzeń wodnych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zaprezentowanie problematyki naruszenia stosunków wodnych i utrzymywania urządzeń wodnych.
 • Poszerzenie wiedzy odnośnie Prawa wodnego.
 • Pozyskanie aktualnej wiedzy na temat zmian w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych.
 • Zapoznanie się z aktualnym orzecznictwem sądowym.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Istota naruszenia stosunków wodnych – omówienie w ogólności kwestii naruszenia stosunków wodnych.
 2. Postępowanie w sprawie naruszenia stosunków wodnych. Omówienie zasad, procedury oraz obowiązków, jakie nakłada organ.
 3. Decyzja – omówienie elementów decyzji w sprawie naruszenia stosunków wodnych.
 4. Relacja kwestii naruszenia stosunków wodnych do spraw związanych z urządzeniami wodnymi – porównanie tych zagadnień i organów właściwych.
 5. Zasady utrzymywania urządzeń wodnych – omówienie tych zasad, z uwzględnieniem zasady partycypacji.
 6. Legalizacja nielegalnego urządzenia wodnego – omówienie procedury i zasad legalizacji oraz organu właściwego.
 7. Rozbiórka urządzenia wodnego – przedstawienie przesłanek rozbiórki oraz procedury w tym zakresie, z uwzględnieniem dotychczasowego orzecznictwa sądowego.
 8. Przywrócenie poprzedniej funkcji urządzenia – omówienie zasad i procedury w tym zakresie.
 9. Utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych – omówienie zasad i procedury dotyczącej tego zagadnienia.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin i miast, pracownicy urzędów wojewódzkich, pracownicy starostw powiatowych zajmujący się tematyką prawa wodnego. Pracownicy przedsiębiorstw wodociągowych, pracownicy biur projektów i inne osoby zainteresowane tą tematyką.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, wieloletni pracownik administracji publicznej, w tym struktur gospodarki wodnej (RZGW, Wody Polskie), praktyk stosowania prawa w kancelarii prawnej, współpracownik Gminy w zakresie postępowania o naruszenie stosunków wodnych, aktualnie pracownik samorządowy (kierownik działu) w miejskiej jednostce organizacyjnej, zajmującej się m.in. gospodarką wodną, doświadczony trener oraz autor publikacji naukowych z zakresu Prawa wodnego i Kpa, uczestnik debaty „Wodny Okrągły Stół Gospodarowanie wodą – wyzwania dla Polski” i „II Wodny Okrągły Stół 2022 Miasto odpowiedzialne za wodę”.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 379 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia należy przesłać do 13 kwietnia 2023 r.