• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Nowe obowiązki gmin w zakresie adaptacji do zmian klimatu

online
Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie dedykowane przede wszystkim pracownikom wydziałów ochrony środowiska i planowania przestrzennego, przedmiotem którego będą obowiązki jst związane z adaptacją do zmian klimatu, w tym przygotowania Miejskich Planów Adaptacji.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w zajęciach, podczas których omówimy nowe regulacje prawne w zakresie adaptacji do zmian klimatu, proces przygotowania miejskich planów adaptacji oraz działań adaptacyjnych realizowanych w małych i średnich miastach. Proponowane szkolenie to praktyczny warsztat, podczas którego nie tylko omówimy nowe obowiązki, ale też przedstawimy dobre praktyki z opracowywanych już planów adaptacyjnych. Zajęcia poprowadzi osoba, która odpowiadała za przygotowanie miejskich planów adaptacji oraz za przygotowanie strategii adaptacji miasta do zmian klimatu. Zaprezentujemy sposób przygotowania tych planów z wykorzystaniem szeregu analiz i rozwiązań sprawdzających się w polskich warunkach. W zakresie rozwiązań praktycznych pokazane zostaną wdrożenia różnych działań adaptacyjnych z Polski oraz zza granicy (w tym w planowaniu przestrzennym).

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Przedstawienie nowych obowiązków gmin w zakresie przygotowania miejskich planów adaptacji oraz uwzględnienia adaptacji w działaniach z zakresu planowania przestrzennego i budżetu obywatelskiego.
• Zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu procedur i wdrożeń adaptacyjnych co pozwoli przygotować się do nowych obowiązków.
• Otrzymanie odpowiedzi na między innymi następujące pytania:
- Kto musi, a kto nie musi wykonywać miejskiego planu adaptacji?
- Jaki jest wymagany zakres przygotowania miejskiego planu adaptacji?
- Co musi zawierać miejski plan adaptacji?
- Co cechuje dobrze wykonany plan adaptacji?
- Jaką praktyczną nową wiedzę o gminie, może przynieść miejski plan adaptacji i analizy z nim związane?
- Jakie analizy wykonuje się w ramach przygotowania miejskiego planu adaptacji?
- Jakie dane są potrzebne do wykonania miejskiego planu adaptacji i gdzie je uzyskać?
- Jak przygotować zamówienie publiczne na przygotowanie miejskiego planu adaptacji?
- Jakie rozwiązania w zakresie adaptacji do zmian klimatu mogą wdrażać małe i średnie miasta (gminy)?
- Jak zastosować adaptację do zmian klimatu w planowaniu przestrzennym?
- Skąd wziąć dotację na realizację miejskich planów adaptacji?

zwiń
rozwiń
Program

1. Nowe obowiązki gmin na podstawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia klimatycznego wymiaru polityki miejskiej:
• Obowiązek przygotowania Miejskich Planów Adaptacji.
• Przeznaczanie środków z budżetu obywatelskiego na ochronę środowiska.
• Adaptacja do zmian klimatu w planowaniu przestrzennym.
2. Wytyczne w zakresie przygotowania Miejskich Planów Adaptacji i ich praktycznie wdrażanie:
• Omówienie procesu przygotowania miejskich planów adaptacji zgodny z wytycznymi w tym przykłady zamówień publicznych, konsultacji społecznych.
• Źródła danych do przygotowania MPA, m.in. KLIMADA 2.0.
• Przykłady wykonanych MPA dla małych i średnich miast.
3. Działania na rzecz adaptacji do zmian klimatu w małych i średnich miastach:
• Przykłady zagraniczne w zakresie gospodarowania woda, zielenią, ciepłem.
• Przykłady krajowe w zakresie gospodarowania woda, zielenią, ciepłem.
• Finansowanie działań adaptacyjnych.
4. Podsumowanie. Sesja pytań i odpowiedzi. Dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Urzędnicy małych i średnich miast i gmin (20-100 tys. mieszkańców), którzy będą odpowiadać za przygotowanie miejskich planów adaptacji w tych gminach, a więc pracownicy zajmujących się ochroną środowiska, gospodarką przestrzenną, planowaniem przestrzennym. A także pracownicy przedsiębiorstw komunalnych, którzy mogą odpowiadać w imieniu gmin za przygotowanie miejskich planów adaptacji lub współpracować przy ich opracowaniu – zwłaszcza pracownicy miejskich przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekspert i analityk ochrony środowiska. Autor wielu analiz w zakresie zanieczyszczeń z transportu, emisji gazów cieplarnianych, adaptacji do zmiany klimatu oraz ocen oddziaływania na środowisko. Specjalista w tematyce polityki transportowej i klimatycznej oraz zagadnień związanych z zagospodarowaniem przestrzennym. Doktor Nauk o Ziemi, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (2012). Odbył staże w Holandii (2002), Niemczech (2008) i USA (2016) oraz wizyty studyjne m.in. w Bolonii, Helsinkach, Kopenhadze, Rotterdamie, Stuttgarcie. Od 2004 roku pracował w stowarzyszeniu Zielone Mazowsze, gdzie inicjował i prowadził liczne projekty w zakresie zrównoważonego transportu, w latach 2011-2013 pełnił funkcję prezesa tej organizacji. Od 2009 roku pracuje w Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju (InE). Zajmuje się zagadnieniami związanymi z ochroną klimatu: w latach 2010-2014 koordynował projekt LIFE+ „Dobry klimat dla powiatów”, a w latach 2014-2019 projekt LIFE_ADAPTCITY_PL, w ramach którego przygotowano Strategię Adaptacji Warszawy do zmiany klimatu oraz cykl konferencji Klimatyczne Fora Metropolitalne. Koordynator przygotowania miejskich planów adaptacji dla Wołomina (2020) i Mińska Mazowieckiego (2018). Od 2019 roku ekspert polityki klimatycznej w projekcie LIFE_UNIFY, analizuje m.in. wykorzystanie funduszy europejskich na klimat. Od 2015 roku prezes Fundacji InE.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 385 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 22 lutego 2023 r.