• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Opłaty za usługi wodne

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie opłata retencyjna oraz inne opłaty za usługi wodne.

Ważne informacje o szkoleniu

Problematyka naliczania i pobierania opłat za usługi wodne w ostatnich latach były przedmiotem wielu orzeczeń sądów administracyjnych z uwagi na liczne problemy w interpretacji przepisów regulujących to zagadnienie. Jednocześnie Ministerstwo Infrastruktury zapowiada kolejne zmiany mające uprościć zasady naliczania i poboru opłaty. Na szkoleniu zostanie przedstawiona tematyka opłat wraz z najnowszym orzecznictwem dotyczącym tej materii oraz istniejące projekty dotyczące zmian, w tym w zakresie opłaty za zmniejszenia retencji terenowej.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Przekazanie wiedzy odnośnie zasad naliczania opłat za poszczególne usługi wodne. 
• Podczas spotkania wykładowca odpowie m.in. na pytania:
- Jakie działania podlegają opłatom i kto jest nimi obciążany? 
- Jakie rodzaje opłat występują? 
- Jak obliczyć należną opłatę? 
- Czy i jak można kwestionować wysokość opłaty? 
- Jakie zmiany są przygotowywane w zakresie opłat za usługi wodne?
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Opłaty za usługi wodne – charakterystyka ekonomicznego instrumentu gospodarowania wodami.
2. Rodzaje czynności objęte są opłatami za usługi wodne.
3. Zasady obliczania poszczególnych rodzajów opłat za usługi wodne, w tym za pobór wody na cele zbiorowego zaopatrzenia, za odprowadzania ścieków, wód opadowych i roztopowych oraz opłaty za zmniejszenia retencji terenowej.
4. Przebieg postępowania w sprawie naliczenia opłaty za usługi wodne.
5. System reklamacji od naliczonych opłat.
6. Rodzaje zwolnień od opłat za usługi wodne.
7. Przygotowywane nowelizacje przepisów dotyczących opłat za usługi wodne.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gminy i miasta, pracownicy urzędów wojewódzkich, pracownicy starostw powiatowych - zajmujący się opłatami za usługi wodne oraz naliczaniem opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, pracownicy przedsiębiorstw wodociągowych i inne osoby zainteresowane tą tematyką.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny. Zajmuje się obsługą prawną samorządów i spółek sektora komunalnego, w tym branży wodno-kanalizacyjnej. Autor artykułów w Gazecie Samorządu i Administracji, Wodociągi i Kanalizacja, współautor książki wydawnictwa C.H. BECK "Funkcjonowanie spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego". Prowadzi wykłady z zakresu szeroko rozumianego funkcjonowania samorządów i ich jednostek w otoczeniu prawnym.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl lub mailem na adres szkolenia@okst.pl do 22 sierpnia 2022 r.