• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Optymalizacja gminnych systemów gospodarowania odpadami

Zapraszamy Państwa na szkolenie z gospodarki odpadami komunalnymi w zakresie gminnych systemów gospodarowania odpadami z uwzględnieniem zamówień publicznych i ostatnich zmian przepisów w tym zakresie.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu szkolenie, podczas którego odpowiemy miedzy innymi na pytania:

  • Jak można usprawnić gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi?
  • Jakie zmiany przewidują najnowsze projekty ustaw dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi w gminie?
  • W jakim stopniu zmiany rozwiążą problemy związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych przez gminy a dotyczące np. wysokich kosztów funkcjonowania gminnych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi czy osiągania ustawowych poziomów recyklingu?
  • Na co zwrócić uwagę przy udzielaniu zamówień publicznych związanych z gospodarką odpadami komunalnymi?
zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Usystematyzowanie wiedzy w zakresie gospodarki odpadami i poznanie najnowszych zmian w przepisach prawa,
  • Omówienie najnowszego orzecznictwa w tym zakresie,
  • Omówienie kluczowych zmian w ustawach dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi w gminie.
zwiń
rozwiń
Program

1. Jak zoptymalizować gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi?
• Edukacja,
• Zakres usług,
• Nieruchomości niezamieszkane,
• Kontrole i sankcje,
• Metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami,
• Współpraca międzygminna.
2. Jakie zmiany planowane są w ustawach dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi w gminie?:
• ROP,
• System kaucyjny.
3. Zamówienia publiczne w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle nowego Prawa zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zamówień in house:
• Zamówienia in house w gospodarce odpadami komunalnymi,
• Na co zwrócić uwagę organizując przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
• Zamówienia publiczne w gospodarce odpadami a poziomy odzysk.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy wydziałów gospodarki odpadami komunalnymi, pracownicy JST zajmujących się realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Partner współkierujący Działem Prawa Administracyjnego Kancelarii Prawnej, ekspert prawny ogólnopolskich i regionalnych organizacji samorządowych, autor licznych publikacji dotyczących systemu gospodarki odpadami komunalnymi, redaktor naczelny czasopisma PRAWO DLA SAMORZĄDU; członek zespołu doradczego do spraw systemowych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami przy Ministrze Klimatu i Środowiska, aktywny uczestnik prac sejmowych i senackich nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach.

Partner kierujący Działem Prawa Zamówień Publicznych Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu. Autor szeregu publikacji naukowych i popularnonaukowych dotyczących zamówień publicznych oraz prawa administracyjnego, doświadczony trener prowadzący liczne szkolenia dla zamawiających i wykonawców działających w branży odpadowej. Doradca prawny jednostek samorządu terytorialnego i spółek komunalnych w licznych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w trybie in house.

 

 

 

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 330 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.kielce.pl do 17 stycznia 2023 r.