Oświetlenie w gminie: modernizacja, redukcja kosztów oraz pozyskiwanie środków

online
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie z kategorii gospodarka komunalna, przedmiotem którego będzie zarządzanie oświetleniem w gminie w kontekście zarządzania kosztami energii, źródeł finansowania, inwestycji, czy zarządzania siecią.

 

Ważne informacje o szkoleniu

W dobie wzrostu cen energii elektrycznej i zwiększającego się poziomu inflacji istnieje konieczność realizacji inwestycji generujących w określonej perspektywie zwrot poniesionych wydatków. Skomplikowane przepisy w zakresie finansowania oświetlenia niebędącego mieniem zarządcy drogi powodują, że ponoszone są niewspółmierne koszty finansowania mienia, które zgodnie z obowiązującymi przepisami nie są jego własnością. Szkolenie wskaże możliwości uniezależnienia się od monopolisty, co wpłynąć może na zmniejszenie kosztów obsługi oświetlenia ulicznego, a także wskaże możliwości ograniczenia wydatków na infrastrukturze będącej mieniem operatora. W trakcie szkolenia omówione zostaną również dostępne przyszłe znane źródła finansowania projektów, a także model zarządzania siecią z wykorzystaniem przepisów ustawy o PPP. Szkolenie przyjmuje formę prezentacji z możliwością bieżącego zadawania pytań prowadzącemu, a także wymiany doświadczeń między uczestnikami szkolenia.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Poznanie zasad prawidłowego zarządzania mieniem energetycznym na terenie funkcjonowania gminy/miasta w świetle obowiązujących przepisów prawa.
• Zdobycie umiejętności negocjacyjnych w zakresie zarządzania mieniem operatora, a przede wszystkim zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie technik negocjacyjnych, które poprzedzają zawarcie korzystnego cenowo kontraktu.
• Dowiedzenie się jak prawidłowo przeprowadzić zamówienie na zakup energii elektrycznej i usługi oświetlenia drogowego dla sieci gminnej i sieci na mieniu operatora.
• Wskazanie metod i źródeł finansowania projektów zarządzania sieciami energetycznymi.
• Poznanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości związane z tematem zajęć.

zwiń
rozwiń
Program

1. Oświetlenie LED – parametry i zastosowanie.
2. Oświetlenie LED – Ekologia.
3. Oświetlenie LED – Trwałość technologii.
4. Oświetlenie LED – Efektywność.
5. Oświetlenie LED – Odporność.
6. Oświetlenie LED – zidentyfikowane problemy.
7. Redukcja kosztów.
8. Zamówienia publiczne na oświetlenie.
9. Fundusze dedykowane odnawialnym źródłom energii.
10. Hybrydowe urządzenia oświetlenia drogowego.
11. Modernizacja oświetlenia drogowego – krok po kroku.
12. Dofinansowania projektów generujące oszczędności w zużyciu energii.
13. Modernizacja oświetlenia ulicznego w formule PPP.
14. Modernizacja oświetlenia ulicznego w formule PPP – korzyści.
15. Konserwacja oświetlenia ulicznego na mieniu operatora.
16. Oświetlenie solarne.
17. Energo – konserwator a gmina – zidentyfikowane problemy.
18. Jak zmusić monopolistę do oszczędzania?
19. Przetarg na dostawę energii dla oświetlenia nie będącego własnością gminy.
20. Linie oświetleniowe – problemy własnościowe.
21. Zasady współpracy pomiędzy operatorem a zarządcą dróg.
22. Sposoby negocjacji z monopolistą.
23. Oświetlenie, modernizacja, konserwacja – kto powinien płacić?
24. Oświetlenie uliczne w polskim prawie.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy wydziałów jednostek samorządu terytorialnego: infrastruktury, wydziałów gospodarki komunalnej, zarządców dróg lub innych organizacji, w zakresie kompetencji których jest utrzymanie, a także budowa nowych linii oświetlenia drogowego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk, wieloletni pracownik jednostki samorządu terytorialnego, kierownik referatu inwestycji liniowych w dużym mieście, który na terenie jednostki przeprowadził kompleksową modernizację oświetlenia drogowego dzięki której poziom wydatków na oświetlenie spadł o 45 %. Od lat z powodzeniem programuje i realizuje inwestycje również z udziałem zewnętrznych (zagranicznych) źródeł finansowania. Posiada bogate doświadczenie w zakresie udzielenia zamówień publicznych nie tylko w obszarze inwestycji, ale również zakupu energii elektrycznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 399 PLN netto/os. W przypadku zgłoszenia do 5 stycznia cena wynosi 369,00 PLN netto. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 16 stycznia 2023 r.