• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Powierzchnie lokali mieszkalnych, użytkowych w procesie budowlanym i eksploatacji budynków

online
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy na szkolenie, którego przedmiotem jest gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, w kontekście powierzchni lokali mieszkalnych i jej znaczeniu w procesie budowlanym i eksploatacyjnym.

 

 

Ważne informacje o szkoleniu

Powierzchnia lokalu odgrywa ważną rolę w procesach inwestycyjno-budowlanych zarówno od strony inwestorów jak i użytkowników lokali. Podczas proponowanego szkolenia omówimy zasady stosowania obowiązujących rozwiązań prawnych i norm dotyczących wykorzystania parametru powierzchniowego lokali w procesie inwestycyjno-budowlanym oraz w ich eksploatacji. Przestawimy normy, zasady oraz dozwolone i niedozwolone treści umów w tym zakresie.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Celem szkolenia jest ukazanie wpływu parametru powierzchniowego na takie aspekty jak m.in.:
- dodatki mieszkaniowe,
- rozliczanie udziałów w nieruchomości wspólnej,
- podatki od nieruchomości,
- oddawanie mieszkań do użytkowania i ich sprzedaż,
- podatek od spadków i darowizn,
- kwestie eksploatacji lokali.
• Omówienie wyżej wymienionych zagadnień pozwoli na prawidłową gospodarkę lokalową oraz prawidłowe planowanie opłat i kosztów związanych z lokalami.

zwiń
rozwiń
Program

1. Lokal – definicja lokalu.
2. Systematyka lokali, lokale mieszkalne i lokale użytkowe.
3. Wyodrębnianie lokali. Prawne i techniczne. Udziały w nieruchomości wspólnej.
4. Pomieszczenia przynależne i pomocnicze lokali.
5. Powierzchnia mieszkalna – co to takiego?
6. Powierzchnia użytkowa lokalu – definicje.
7. Powierzchnia użytkowa lokalu – Polska Norma.
8. Powierzchnia lokalu w umowach deweloperskich i innych.
9. Powierzchnia lokalu a podatek od nieruchomości.
10. Powierzchnia użytkowa lokalu a podatek od spadków i darowizn.
11. Normy metrażowe.
12. Kondygnacje i poddasza.
13. Balkony, tarasy, loggie, antresole. Garaże, miejsca w garażach.
14. Schody wewnątrz lokali. Wyjścia na balkony, przejścia między pomieszczeniami lokalu. Powierzchnie lokali w umowach a wykończenie lokalu.
15. Klatki schodowe.
16. Sposoby pomiaru i obliczania powierzchni lokali.
17. Rozliczanie powierzchni lokali w budynkach.
18. Powierzchnia lokalu podczas jego eksploatacji.
19. Metryki lokali.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie przeznaczone jest dla administracji publicznej zarządzającej mieniem w postaci lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dla deweloperów na rynku nieruchomości, inwestorów i zarządców, wspólnot mieszkaniowych. Adresatami są pracownicy administracji naliczający opłaty związane z lokalami i wydający dokumenty, np. zaświadczenia o samodzielności lokali ale także zarządcy i administratorzy nieruchomości oraz deweloperzy na rynku nieruchomości i projektanci z racji podstawowego parametru lokali jakim jest ich powierzchnia. Ponadto skorzystać z niego mogą rzeczoznawcy budowlani, geodeci, planiści, urbaniści, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, notariusze, komornicy, inwestorzy na rynku nieruchomości, właściciele i najemcy lokali mieszkalnych i użytkowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Geodeta uprawniony, geodeta powiatowy w Starostwie Powiatowym. Posiada wieloletnią praktykę w dziedzinie geodezji i kartografii i gospodarki nieruchomościami. Były kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich, wcześniej zdobył praktykę w dużej firmie projektowej. Doświadczony trener, przygotowuje i prowadzi od 10 lat szkolenia dla jst w tematyce gospodarowania nieruchomościami, geodezji i kartografii oraz tematów pokrewnych. Ma na swoim koncie szereg przeprowadzonych podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, opracowań do celów prawnych oraz innych prac geodezyjnych. Audytor systemów jakości ISO 9001 i 14001. Członek Zarządu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 30 września 2022 r.